- Vi bruker ikke skattepenger

- Vi bruker ikke skattepenger

Det svenske fiberselskapet Stokab reagerer kraftig på John Strands kritikk.

Stokab bruker ikke folks skattepenger til fiber, men har finaniert nettet i Stockholm med penger fra kundene og banklån.

Det opplyser Stokabs informasjonssjef Anders Broberg i et svar til den danske teleanalytikeren John Strand.

Siden starten for 20 år sifden har Stokab investert ca. 5 milliarder SEK i fibernettet. Stokab er eid av Stockholm kommune.

- Det er ikke anvendt noen som helst av folks skattepenger til fibernettet. Hele nettet er fiansiert av inntekter fra kundene og lån. Da Stokab ble etablert gikk vi til banken og fikk lån, ettersom Stockholm kommune eier Stokab fikk vi det, sier Anders Broberg.

- Tvert om har fibernettet generert ressurser til sosiale tjenester – til nå ca. 2 milliarder SEK ifølge forskningsinstituttet Acreo Swdish ICT, påpeker Broberg.

Kraftig kritikk

Det var i forrige uke den frittalende teleanalytikeren John Strand kritiserte det han kalte monopol i svensk nettbransje, i en artikkel i Telecom Revy og Computerworld.

- De har bare etablert nye monopoler med andre navn, sa den danske analytikeren.

Strand reagerte mot det han mener er skjønnmaling av fibersituasjonen over kjølen. Det kommunale Stokab har monopol i Stockholm og har brukt fem milliarder skattepenger på å etablere fiberen, var blant hans påstander. Nå reagerer altså Stokab.

Ikke monopol i Stockholm

- Stokab har ikke monopol i Stockholm. Både vi og Telia/Skanova leverer fiberaksess. I sentrum er det bare vi og Skanova som har anledning til å grave. Men over alt ellers kan alle operatører som ønsker det grave ned fiber. Årsaken til at det bare er Stokab og Skanova som har anledning til å grave i sentrum er at det ikke er plass til flere. Det er akkurat som med gatene. Ikke hvem som helst kan anlegge gater, men alle kan trafikkere dem, sier Broberg.

- Denne modellen har det svenske konkurransetilsynet godkjent, ettersom Stokab tilbyr ubegrenset kapasitet til på like vilkår (bare passivt nett, intet aktivt utstyr). Det skaper konkurranse – ikke monopol, sier Anders Broberg.

- Vi har heller ikke bygd noe nett på Gotland eller Baltikum – kun i Stockholmsregionen. Det ville være bra om John Strand bygde sine analyser på fakta og ikke ville spekulasjoner, kontrer Broberg.

Den som vil lese mer om Stokab finner det i deres bok om Stockholms telehistorie .

Les om:

Offentlig Sektor