- Vi burde sett det tidligere

- Vi burde sett det tidligere

Oslos e-billettsystem ble i går grillet. Konklusjoner: Massiv Thales-kritikk, slapp politisk styring og dårlig planlegging.

Torsdag ble det holdt en åpen høring i Samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo kommune. Politikere fra flere partier ville ha svar på hvordan det elektroniske billettsystemet i Oslo kunne bli over tre år forsinket.

- To av punktene i bestillingen ville vært redusert ved bedre styring fra vår side, sa Trond Bjørgan, sjef i Kollektivtransport- produksjon (KTP) som leverer systemet.

LES OGSÅ: Full gransking av elektroniske billetter

Han viste til ytterligere 25 millioner kroner som er lagt ned i samhandlingsprogrammet for systemet, som blant annet håndterer ulike billettsystemer for Ruter og NSB, og ulike takstgrupper.

Det andre punktet Bjørgan pekte på er grensesnittet, som har kostet 10 millioner kroner mer enn det skulle.

- Vi burde ha definert klarere og bedre på et tidligere tidspunkt, sa Bjørgan.

Andre årsaker til den massive overskridelsen, som er beregnet til 100 millioner kroner, er knyttet til omfanget av leveransen og reservedeler til utstyr som er blitt ramponert.

LES OGSÅ: Krangler om e-billetter

- Jeg er glad for at det har økt i omfang i marsjen. Det betyr at vi har tatt høyde for at det er flere som reiser kollektivt, og det syns i hvert fall jeg er bra, sa Bjørgan.

Manglende styring

Samferdselskomiteens leder Rune Gerhardsen (Ap) og Trond Jensrud (Ap) stilte seg meget kritisk til om samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) hadde gjort jobben sin.

- Byråden sier han har hatt en tett kontakt med de ansvarlige i Sporveiene og KTP. Samtidig sier han at han ikke hørte om ressursmangelen som oppstod, som var noe av det som gikk mest galt i prosjektet. Det tror jeg ikke på, sa Gerhardsen til Computerworld etter møtet.

LES OGSÅ: Skandaleprosjekt koster 269 millioner kroner

- Det har vært en slapp politisk ledelse.

Gerhardsen kritiserte også Myhre i høringen for ikke å informere bystyret da han ble kjent med at det ikke var hyllevare.

Jensrud mener det er viktig å ha gode og presise bestillinger, og kontroll på prosessene fra politisk hold.

- Dette er jo ikke første gangen det går dårlig med et it-prosjekt i Oslo?

- Nei, dette ligner veldig på ikt-reformen, ved at det er manglende styring, sier Jensrud, med henvisning til skandaleprosjektet som kostet kommunen 269 millioner kroner.

LES OGSÅ: 20 år uten e-billett

I tillegg er det andre gangen at Oslo kommune forsøker å innføre et elektronisk billettsystem. Sist var i 1998, da ble hele prosjektet nedlagt.

FÅR KRITIKK: Byråd Peter N. Myhre (Frp) får kritikk for å ikke ha gjort jobben sin. (Foto: Mats Lillesund)

Leverandør-slakt

Thales fikk grundig gjennomgå i den åpne høringen. Daglig leder Marit Kristiansen i Sporveisbilletter AS, som er ett av de mange selskapene som tilhører kollektivtransporten i Stor-Oslo, var ikke nådig i sin kritikk.

- Thales undervurderte ressursbruken, det var lite tilfredsstillende oppfølging og de viste liten forståelse. De mente systemet var ferdig før det faktisk var det, fortalte Kristiansen om den vanskelige tiden i begynnelsen.

Etter hvert ble det insistert på at flere prosjektmedlemmer og sågar prosjektledelsen ble skiftet ut. Det sistnevnte satt langt inne hos leverandøren, men det skjedde til slutt.

Dette fikk også store konsekvenser for videre fremdrift, fordi flere personer måtte settes inn i systemene og utfordringene på nytt.

LES OGSÅ: Norgesrekord i pilotprosjekt?

- Vi hadde en mistillit til Thales, som toppet seg i 2007. Vi har brukt mye tid og ressurser på dem, sa Kristiansen.

Kommer videre

Kommunerevisjonen er i gang med å gjennomgå flere forhold knyttet til e-billettprosjektet, og vil levere en foreløpig rapport ved årsskiftet.

Ruter fremholder at de skal begynne å rulle ut til et tusentalls faste reisende i Akershus til å begynne med, og at det vil bli utvidet til flere typer reisende og til Oslo.

I løpet av 2009 skal alle kunne reise med elektronisk billett i Oslo.

Les om:

Offentlig Sektor