- Vi har gitt mer til kirken enn til it

- Vi har gitt mer til kirken enn til it

Men Rigmor Aasrud liker at andre departementer nå satser på it.

- Jeg synes vi har lagt frem et solid budsjett med stor fokus på velferd i en situasjon der vi hadde store utfordringer, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til Computerworld i Stortingets vandrehall.

På it-siden trekker hun frem at det er mange satsninger som har sammenheng med en forenkling av byråkratiet. Fornyingsdepartementet har forsøkt å samle inn it-satsningene fra de ulike departementene, men listen var ikke ferdigstilt før budsjettet ble lagt frem.

Det som likevel står på listen, og som Aasrud trekker frem, er blant annet 9,1 millioner kroner foreslått til videreutvikling av Altinn fra Nærings- og handelsdepartementets budsjett – 89,7 millioner er satt av over Skatteetatens budsjett.

- Også Arbeids- og velferdsdirektoratet får et stort løft, sier Aasrud, med henvisning til at Arbeidsdepartementet har satt av 10 millioner til planleggingsarbeid for å fornye det gamle it-systemet som henger igjen fra tidligere trygdeetaten og Aetat.

Særlig helse

Statsråden trekker også frem Helsedepartementet, som har satt av store summer til it-formål.

- Det er veldig mye å hente innen helse, sier Aasrud.

Totalt har Helsedepartementet satt av 151 millioner kroner til formålet i 2011, en økning på 50 millioner kroner. Heriblant inngår nasjonal strategi for elektronisk samhandling, som går til ulike prosjekter som kjernejournal, helseportal, standardisering, meldingsløftet og informasjonssikkerhet, der det foreslås en økning fra 42 til 73 millioner kroner.

Videre foreslås en økning på 19 millioner til Norsk Helsenett SF. 56 millioner foreslås videreført til Ereseptprosjektet.

Generelt sett er statsråden fornøyd med at andre departementer satser på it-tiltak, både store og små.

- Helt ned til små ting som tre millioner som Kulturdepartementet foreslår bevilget til å lage et system for at bibliotekene skal kunne kjøpe inn og låne ut musikk i digitale musikkfiler. Det er et kjempespennende tiltak.

Mest på kirken

Aasrud innrømmer at hennes eget departement har lagt frem et budsjett som er mye sterkere på kirke enn på it.

- Vi har størst satsning på kirken i vårt budsjett, men vi jobber med hele infrastrukturen med eID. eID har blitt en formidabel suksess siste halvåret, med opptil 20.000 til 30.000 nye brukere på én måned. Det har vokst fortere enn jeg noen gang hadde drømt om, som har gitt utfordringer med driften, sier hun.

Følgelig foreslår Regjeringen å bruke 75,8 millioner kroner til drift og videreutvikle fellesløsninger for eID under FADs budsjett.

FAD foreslår også videreføring av bevilgningen på 19 millioner over Direktoratet for forvaltning av ikts budsjett til å øke bruken av elektronisk handel blant offentlige oppdragsgivere og leverandører.

- Ehandelsplattformen kan effektivisere offentlig sektor, få ned byråkratiet og bidra til kvalitetssikring av innkjøp, sier Aasrud.

- Men hva vil du si om bransjeorganisasjoner som IKT Norge kommer med kritiske tilbakemeldinger på årets budsjett?

- Vi har hatt et veldig tøft budsjett der alle ønsker ikke er innfridd. Men det er en systematisk satsning på it, og det er gledelig å se at også andre departementer har kommet med satsninger som vil bidra. Vi hadde en samtale med bransjen på fredag, der det var veldig få som etterlyste statlige virkemidler for it-bransjen og i stedet etterlyste staten som en aktiv og krevende bruker, sier Aasrud.

Les om:

Offentlig Sektor