- Vi har mye å lære!

- Vi har mye å lære!

IT-MINISTER FOR EN DAG: FAD har hverken egne budsjetter eller instruksjonsmyndighet, mener Per Morten Hoff og Heidi Austlid.

Hvordan skal Norge digitaliseres?

Det foregår en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem den siste tiden.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013.

I kjølvannet har Computerworld spurt en rekke personer med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Serien kalles «It-minister for én dag»

Samfunnøkonomi

Her er svarene fra Per-Morten Hoff, generalsekretær og Heidi Austlid, direktør myndighetskontakt, IKT-Norge

- På hvilke områder går digitaliseringen av det offentlige Norge for tregt?

- Norge mangler helhet i digitaliseringsatsingen. Det er mange gode enkeltprosjekter, men totalt sett står det ikke spesielt bra til. Det viser også internasjonale rangeringer. Spesielt mangler vi gode innbyggertjenester, som nettopp gjør at innbyggerne kan betjene seg selv og ressurser kan frigis til å utføre andre oppgaver i offentlig sektor. Digitalisering kan bidra til god brukerservice fra offentlig sektor og fristilling av milliardbeløp. Veldig snart skal færre unge betjene flere eldre med knappere ressurser. Da må vi må automatisere og digitalisere tjenester. Det er bra for samfunnsøkonomien, men aller best for brukerne.

- Hvordan og hvor kan digitalisering gi de beste gevinster/effekter?

- Forpliktende samarbeid mellom statlig og lokalt forvaltningsnivå vil gi store gevinster. I kommunal sektor er det store utfordringer og hver enkelt kommune bruker mye penger på å utvikle og drifte nøyaktig det samme som nabokommunenen. Her kan vi raskt hente inn stor gevinster og bidra til mer effektiv drift.

Her er det mye å lære!

- Har Fornyingsdepartementet (FAD) nok makt og innflytelse i dag?

- Det enkle svaret er NEI. De har hverken egne budsjetter eller instruksjonsmyndighet overfor andre fagområder. Et eksempel er jo kommunesektoren som dessverre ikke kobles på det nasjonale sporet. Dette på tross av at veldig mange av visjonene i digitaliseringsprogrammet kun kan realiseres ved et forpliktende samarbeid mellom kommune og stat. Når det er sagt - FAD har gjort og gjør også en god jobb med de ressursene de har og “På nett med innbyggerne” er et stort løft.

- Bør FAD legges ned og it-ansvaret (etter «dansk modell») spres til de ulike departementene?

- FAD bør rendyrkes og styrkes. Det er jo bare koordineringsansvaret som ligger i FAD i dag, men beslutningene tas jo helt andre steder. Derfor bør det heller være en annen organisering som gjør at FAD får reell makt i form av faktisk overordnet styring og egne budsjetter. En annen viktig diskusjon er jo om det er hensiktsmessig å ha et "landhandleri” av et departement med så mye ymse i porteføljen. Vi må også se på en modell som i Danmark der Digitaliseringsstyrelsen er en del av Finansministeriets konsern.

- I Danmark behandles it-prosjekter som «business case». Det vil blant annet si at gevinstene skal tydeliggjøres i forkant. Er dette en god modell for Norge også?

- Absolutt - og må skje både på statlig og kommunalt forvaltningsnivå. Danmark stiller krav til en businessplan for hvert stort prosjekt og de måler også ROI. Her er det mye å lære!

Smidigere samfunn

- Hvilken rolle bør it-bransjen spille i digitaliseringen av offentlig sektor?

- Det må bli mere lagspill. Gode løsninger skapes i et samvirke mellom bestiller og leverandør - ikke når det bygges en Berlinmur mellom aktørene. Offentlige anbud må åpne for balanserte, innovative og dynamiske innkjøp av løsninger basert på IKT-kompetanse. Innkjøpsprosessene og Statens Standardavtaler må endres slik at ansvaret blir mere balansert. I dag er SSA en sovepute for offentlige innkjøpere.

- Hvem mener du er mest egnet til å bli it-minister etter valget i 2013?

- Det må være en som både har god effektiviserings- og digitaliseringsforståelse, gjerne med erfaring fra både næring og offentlig forvaltning. Så må det definitivt være en med både myndighet og gjennomslagskraft i regjeringsamarbeidet. IKT-Norge vil alltid spille på lag med den til hver tid sittende minister for å gjøre de så gode som mulig sammen med bransjen.

- Kunne du/dere tenke deg å bli it-minister i en ny regjering og hva ville eventuelt vært fanesaken din?

- Å flytte stein er alltid bra - så vi tar utfordringen som lagarbeid! Et forpliktende kommune-stat-samarbeid er avgjørende for å lykkes. Samtidig vil det være viktig å satse på fire hovedområder:

  • En konkurransekraftig IKT-næring
  • Et smartere og smidigere samfunn
  • Robust og velutbygd infrastruktur
  • IKT-kompetanse og -modenhet i samfunnet