- Vi har teknologien, bruk den!

- Vi har teknologien, bruk den!

Norge har fremtidens it-løsninger for omsorgssektoren, mener Abelia.

En økende andel av eldre i befolkningen vil føre til en sterk vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester. For å avlaste sykehusene bør fremtidige helse- og omsorgstjenester i større grad gjøre folk selvhjulpne i sin egen bolig.

Det er bakgrunnen for at Abelia har laget en analyse om hva det norske næringslivet har å bidra med i denne sammenhengen. Nå er resultatene klare.

- Det finnes overraskende mange selskaper i Norge som kan levere svar på utfordringene som pleie og omsorgssektoren har, mener Rune Foshaug, seniorrådgiver for næringspolitikk i Abelia.

Selvhjulpne

Foshaug har hatt æren av å gå gjennom flere hundre selskaper for å kartlegge hvilke løsninger som allerede er tilgjengelig i Norge for å støtte opp under regjeringens planer om økende selvhjelp. Dette henger sammen med Kåre Hagen-utvalget, som skal utrede nye innovative løsninger for å møte fremtidens omsorgsutfordringer. Foshaug presentere denne uken resultatene i hans kartlegging til lederen for utvalget, BI-professoren Kåre Hagen.

- Vi har lagt mye ansvar hos leverandørene selv i denne kartleggingen. Vi har stilt spørsmål om ”kan dere bidra til at folk bli mer selvhjulpne" eller "kan dere raskt tre inn i det markedet”? Vi fikk 110 positive svar, forteller Foshaug.

Han understreker at rapporten ikke er et fullverdig representativt resultat, men gir en forholdsvis bra innsikt i statusen i Norge. Selv har han gått gjennom mange flere selskaper, og kom til slutt til rundt 120 selskaper som har løsninger omsorgssektoren kan benytte seg av. Noen selskaper dukker opp i flere kategorier, og samlet gir det rundt 170 positive svar, selv om mange fullt statsfinansierte organisasjoner, som offentlige etater, er holdt utenfor.

Vaskeroboter

- Det er mange som driver med dette, og det er mye bra. Noe som overrasket meg mest er det store antallet selskaper, som konsulenter, spesialdesignere av boliger, visuelle løsninger og rehabiliteringstjenester, sier Foshaug.

Over halvparten (51 prosent) er it-selskaper, mens mange av de andre har it-relaterte løsninger. Det gjelder alt fra vaskeroboter, medisinske hjelpemidler, måling av blod og urin, alt som flytter utstyret til pasientene og ikke omvendt.

- Man klarer ikke å løse ting bare med teknologi. Det handler også om mobilisering og nytenkning om hvordan man det sivile samfunnet kan bidra. Det offentlige må inngå et samarbeid med sameier, bekjente, venner og familie. Da klarer vi å oppnå at ikke omsorg ikke bare belaster det offentlige. Det må komme flere incentiver til i det sivile samfunnet, mener jeg, til å ta i bruk disse løsningene som finnes, sier han.

Siden 90-tallet

Foshaug mener at kartleggingen viser at Norge må legge bedre til rette for omsorgsløsningene som i dag allerede finnes.

- Vårt budskap er at vi har kompetansen og selskapene i Norge, innen teknologi, arkitektur og forskning, vi har egentlig alt. Man må i større grad gi incentiver og ordninger. Vi har snakket om omsorgsteknologi siden 90-tallet, men det har knapt skjedd mer enn noen alarmsentraler. Vi trenger et paradigmeskifte, sier Foshaug.

Abelia vil bidra med å lage innovasjonsarenaer rundt omsorgsteknologi.

To ting synes Foshaug var overraskende. Det ene var mengden av selskaper som ikke er direkte teknologibaserte, men som jobber med arkitektur og grafisk utforming rundt pleie og omsorg.

- Det andre er at det er såpass mange innenfor elæringssegmentet, sier han.

Offentlig Sektor