- Vi orker ikke mer

- Vi orker ikke mer

It-systemene i Skatteetaten er tungvinte og svært komplekse, skriver ansatte i et åpent brev til skattedirektøren.

En revisor i Skatt Sør har sendt ut et åpent brev til skattedirektør Svein Kristensen. Revisoren mener at mangel på systemutvikling er årsaken til stor frustrasjon. "Vi orker ikke mer!!" skriver han med store bokstaver og utropstegn, ifølge Finansavisen.

- Vi er totalt knekt av Skatteetatens mangel på systemutvikling, skriver han i brevet.

Systemene er ifølge brevet altfor kompliserte og tungvinte. De ansatte må bruke ti ulike systemer for å ferdigstille en forholdsvis enkel rapport, og enda flere systemer må til for mer komplekse oppgaver. En artikkel på Skattenett hevder at det brukes opp til 90 ulike systemer.

"Dilbert-språk"

Det er ikke første gang Skatteetaten får kritikk for manglende it-utvikling. Saksbehandlingssystemene skal i tillegg være preget av " Dilbert-språk", som er vanskelig å forstå for de ansatte.

- Systemene er stadig under utvikling og vi holder på med et nytt ligningssystem med en ramme på 172 millioner kroner, sier Jan Christian Sandberg i Innovasjons- og utviklingsavdelingen til Finansavisen.