- Vi vil gjerne støtte it-bransjen

- Vi vil gjerne støtte it-bransjen

GIEK både kan og vil støtte it-bransjen. Men it-selskapene søker ikke.

Tirsdag forrige uke rettet Per Morten Hoff kraftig skyts mot landets politikere, som han mener undervurderer norsk it-bransje. Hoff trakk også frem GIEK (Garanti-institutt for eksportkreditt) i sin kritikk, som han mener favoriserer tradisjonell industri og rederinæringen, men ikke klarer å forholde seg til immaterielle verdier.

GIEK reagerer på utsagnet.

- Vi kan og vi vil hjelpe it-bransjen, og vi hjelper den også aktivt. Men vi er enig i at det er et uforløst potensial, sier avdelingsdirektør for garantiavdelingen Øyvind Ajer, som i bunn og grunn er glad for at Hoff bringer en debatt om GIEK på banen, men setter ikke pris på måten det skjer på.

Direkte og indirekte

Han forklarer at GIEK både i regelverk og holdninger har nedfelt at de skal kunne støtte prosjekter med immaterielle verdier. GIEK har også gitt garantier i forbindelse med it-prosjekter, både indirekte og direkte, ifølge Ajer.

- Vi har gitt garanti i mange saker. Vi gir ikke mange avslag, og det har ikke vært flere avslag innen it-kategorien enn andre kategorier. Vi har tradisjonelt sett hatt saker innen it og telekom, kanskje særlig telekom, der vi har strukket oss langt og gitt garantier der det har vært mye risiko involvert, sier han.

Indirekte blir det også gitt økonomiske garantier for flere millioner kroner hvert år, forklarer Ajer. For eksempel i forbindelse med ankerhåndteringsfartøy. Hvis kostnaden på skipet er 500 millioner kroner, kan typisk 13-15 millioner av dette være it-relatert. Eller i forbindelse med oljeplattformer og styringssystemer der it også er en viktig del – kanskje 60-70 millioner kroner i en norsk borepakke, eller smelteverk for den saks skyld.

- Vi hjelper også it-bransjen indirekte, gjennom at it er viktige bestanddeler i andre prosjekter, argumenterer Ajer.

For lite kjennskap?

Men de skal gi Hoff rett i én ting: It-bransjen er underrepresentert i porteføljen. Men det er ikke GIEKs ønske, ifølge Ajer.

- Vi ser at det er et udekket behov vi gjerne vil dekke. Vi ønsker oss en bredere portefølje. Vi kan tilby flere typer garantier som burde passe for flere it-bedrifter enn de som bruker oss i dag.

For GIEK spiller det liten rolle om det er snakk om maskinvare eller programvare. Ajer mener produkter ikke en gang behøver bli produsert 100 prosent i Norge, så lenge en tilstrekkelig andel er norsk.

- Det er for få som søker. Vi ser at mange it-selskaper i sin natur går ut globalt, og der kan vi være en god hjelp. Men kanskje de ikke kjenner til oss? Spør Ajer.

- Industri- og rederinæringen har lang tradisjon for å søke støtte av oss. Kanskje det ikke ligger i kulturen til nyere it-bedrifter? Vi kan og vil støtte it-bransjen også, oppsummerer han.

Fakta: Garanti-institutt for eksportkreditt

  • GIEK er en forvaltningsbedrift under Nærings- og handelsdepartementet.
  • GIEK stiller garantier i forbindelse med norsk eksport, eksport som fremmer norske interesser og investeringer i utlandet.
  • GIEK kan dekke eksport av de fleste typer produkter og tjenester til over 150 land.
  • GIEK tilbyr garantier – ikke lån , men med en GIEK- garanti vil det være mulig å tilby finansiering til kjøpere.

Les om: