Vil beskytte barns personvern

Vil beskytte barns personvern

Regjeringen fremmet fredag et lovforslag om endringer i personopplysningsloven.

Lovforslaget innebærer blant annet bedre beskyttelse av barns personopplysninger og en modernisering av reglene om kameraovervåking.

- Siden personopplysningsloven trådte i kraft i 2001 har vi opplevd en rivende teknologisk utvikling, sier justisminister Grete Faremo i pressemeldingen.

Hun forteller videre at det viktig å ha et lovverk som tar dette i betraktning, og kan møte utfordringene den digitale hverdagen har skapt.

- I en digital hverdag med utstrakt bruk av internett og sosiale medier har det blitt krevende å ha kontroll over sine personopplysninger, sier Faremo.

Lovforslaget innebærer at Datatilsynet skal kunne gripe inn ved grove krenkelser av barns personvern.

- Misbruk av mindreåriges personopplysninger er et problem vi tar svært alvorlig. Bilder og opplysninger om barn spres lett på nettet. Det er heller ikke alltid vi voksne setter barnas behov og interesser først, sier justisministeren.

I tillegg til dette fremmer forslaget også revisjon og modernisering av reglene i henhold til kameraovervåking.

- Tiden har til dels løpt fra de reglene vi har i dag. Ren monitorering og analoge løsninger med videokassetter er på vei ut, dagens digitale kameraer leveres som regel med mulighet for både video- og lydopptak, sier Faremo.

Justisministeren presiserer også behov for regler som er tydelige når det gjelder når overvåking kan skje, og hvordan materialet fra overvåkingen skal håndteres.

Forslaget kan leses på Regjeringen.no, og du kan følge saken Stortinget.

Offentlig Sektor