Vil doble satsingen på cyberforsvar

Vil doble satsingen på cyberforsvar

- Koster mindre enn tanks, skip og fly, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

- Vi bør fordoble vår kapasitet for militære operasjoner i cyberspace", sier general Sverre Diesen, forhenværende forsvarssjef, til Computerworld.

Forrige uke var generaler, generalmajorer, oberstløytnanter og andre militære fra innland og utland samlet i Oslo Militære Samfund for å diskutere utfordringer relatert til det de kaller "cyberkrigføring".

Diesen mener et plausibelt scenario er et cyberangrep som skjer samtidig med militært angrep.

- Jeg tror ikke på cyberangrep som en selvstendig form for krig, men som et supplement til fysiske angrep. At folk med uærlige hensikter kan trenge seg inn i informasjonssystemer kan bli en realitet, sier han.

- Er Norge forberedt på et slikt kombinert angrep fra eksempelvis terrorister?

- Jeg er egentlig ikke den rette til å svare på det, men vi kan ikke utelukke muligheten for at moderne terroristorganisasjoner har denne muligheten. Det er et pågående kappløp mellom angriper og forvarer, sier Diesen.

- Et lavkosttiltak

Diesen mener en dobling av kapasiteten til vårt cyberforsvar ikke blir dyrt og fint går innenfor nåværende budsjettrammer.

- Sammenlignet med andre kostbare aktiviteter er dette et lavkosttiltak. Det må ikke nødvendigvis altfor alvorlige kostnadskutt til, sier Diesen.

- Hva mener du det bør kuttes i?

- Det kan andre stride om. Men vi har elementer i militæret som representerer ulike syn på konsept og paradigme, territorielt forsvar versus moderne forsvar. Jeg mener det finnes flere utdaterte elementer vi kan legge bak oss for å få til en fordobling av kapasitet. Kostnaden med et cyberforsvar er mindre enn prisen for tankser, skip og fly.

Generalmajor Roar Sundseth, sjef for Forsvarets informasjonsstruktur, er enig i at satsningen på cyberforsvar må styrkes.

- Det er helt klart vi må forsterke satsningen, ikke minst teknologisk. Men ikke nødvendigvis en dobling, det kan være mer, for den saks skyld. Poenget er at vi må være forberedt på å bruke mer ressurser innen cyberdomenet og utvikle vår evne til å forsvare våre systemer, sier han.

Nettverksbasert forsvar

Sundseth forteller at militære systemer som er koblet opp mot internett daglig blir forsøkt angrepet. Han etterlyser bedre samarbeid internt i militæret, mellom militæret og øvrige offentlige instanser, samt bedre samarbeid mellom offentlige instanser og private instanser.

- Vi er gjensidig avhengige av hverandre. Om kraftstasjoner eller telenett går ned vil det også påvirke Forsvarets evne til å møte trusler, sier han.

- Er Norge godt nok forberedt på eventuelle angrep?

- Ja, vi er forberedt, men vi blir aldri godt nok forberedt. Vi jobber mye med problemstillingene, men må også investeres mer. Cyberdomenet er et av de viktigste områdene, selv om det er relativt nytt. Jeg er overbevist om at vi finner den rette balansen når det gjelder fordeling av rolle mellom myndighet og ansvar. Vi kan ikke kaste bort ressurser på unødvendige interne maktkamper, prosesser som vi har sett i andre land.

Forsvaret er avhengig av it. Det kalles et nettverksbasert forsvar. Sjøforsvaret trenger ikke lenger dra i møte med sine overordnede på fastlandet for å få ordrer, dem kan de få til sjøs digitalt.

Ubåter hadde for eksempel elektroniske systemer i gamle dager, men systemene hadde såpass lite tillit at det gjerne satt en person ved torpedoen i tilfelle den ikke ble skutt ut som bestilt. Men på 90-tallet ble alle systemene integrert, ubåten kan knapt startes manuelt lenger. Det finnes manuelle backup-systemer, men for at disse skal være effektive må det øves på bruken av dem

- De nye fregattene i dag representerer et kvantesprang når det gjelder nettverksbasert forsvar. Rekkevidden til våpnene er lenger enn rekevidden til våre sensorer, så vi må få informasjon fra en annen part som må formidles til oss via en annen part. Det gir mange fordeler, men gjør oss også sårbare, sier kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen fra Generalinspektøren for Sjøforsvaret.

Sjøforsvaret har i lang tid, rundt 50 år, vært bevisst på elektronisk krigsføring, men det er ikke det samme som cyberkrig. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor