Vil gjenopplive Høykom for fiber

Vil gjenopplive Høykom for fiber

Post- og teletilsynet foreslår at staten tar noe av fiberregningen.

Konkurransen i markedet "superbredbånd", eller høykapasitetsnett, fungerer bra.

Det er konklusjonen til Post- og teletilsynet (PT), som har utarbeidet en rapport om utbygging av høykapasitetsnett på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Høykapasitetsnett defineres som faste nett med hastigheter over 25 mbit/s og mobile nett med hastigheter over 5 mbit/s.

Men selv om konkurransen skal fungere godt, er det fortsatt hvor du bor som i stor grad avgjør hvor raskt bredbånd du kan få.

- Vi er rett og slett bekymret for dette, sier PT-direktør Willy Jensen i en pressemelding.

Nytt program

PT skisserer en rekke tiltak i sin rapport. Det mest konkrete er å gjenopplive offentlig tilskudd til utbygging av såkalte høykapasitetsnett.

Fra 1999 til 2008 var det Høykom-programmet som bidro til å få fart i bredbåndsutbyggingen. PT har tidligere fastslått at bredbåndsmålene er nådd, og siden da har regjeringen spyttet i penger her og der ettersom det har vært behov. Kommunene har også gitt penger, men det har ikke vært noen overordnet program for videre utbygging.

"Kommuner utøver ulik praksis når det gjelder vederlag og godtgjørelse for tilgang til kommunal grunn. Utbyggerne har også bekreftet kommunenes praksis og pekt på at dette gir dem uforutsigbare rammebetingelser og vil kunne føre til redusert utbygging" skriver PT i sin rapport.

PT ser nå for seg et nytt program for ikke bare å få bredbånd, men mye bredere bredbånd. For eksempel fiber, også i distriktene hvor dette ikke nødvendigvis er en gullgruve for leverandørene. En rapport fastslo nylig at fiberbransjen taper milliarder på utbyggingen sin i Norge.

Interessert minister

- Vi foreslår at staten igjen oppretter en ordning for støtte til utbygging av høykapasitetsnett i områder hvor dette ikke er kommersielt lønnsomt. PT tar gjerne en sentral rolle i et slikt arbeid, sier Jensen.

PT mener de mest aktuelle teknologiene for "superbredbånd" er fiber, kabel-tv-nett oppgradert med DOCSIS 3.0 og kobbernett oppgradert med VDSL2.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa synes forslaget er interessant.

- De siste årene har vi sett en gledelig utvikling av nye moderne ekomnett mange steder, men jeg deler PTs bekymring om at utbyggingen etter hvert vil stoppe opp der det ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag, sier samferdselsministeren i meldingen.

- Det vil derfor være interessant for meg å vurdere tiltakene som PT foreslår i rapporten og ta dem med videre i regjeringens arbeid med bredbåndspolitikken.

Offentlig Sektor