Vil ha egne kvinnestillinger

Vil ha egne kvinnestillinger

Bare fem prosent av it-professorene på UIO er kvinner.

- For bedre å kunne svare på samfunnets informasjonsteknologiske utfordringer trenger vi en bedre balanse mellom kjønnene, mener instituttleder Morten Dæhlen på Institutt for informasjonsteknologi (Ifi) på Universitetet i Oslo (UIO).

På sin blogg slår han derfor et slag for å innføre såkalt radikal kvotering på universitetet.

Dårlige resultater

Ifølge Dæhlen er kun 11 prosent av de med en forskerstilling på Ifi kvinner (9 av 84). Bare fem prosent av professorene er kvinner (2 av 38). I andre deler av faget skal kvinnene "være fraværende".

Arbeidet UIO har gjort de siste 20 årene for å få kvinner på banen har med andre ord ikke gitt de fruktene man kunne håpet på.

UIO prøvde seg blant annet med stillinger øremerket kvinner, men fikk EFTA-domstolen på nakken, da dette var ulovlig. Uheldig, synes Dæhlen.

Vil ha kvinnestillinger

- Jeg tror en kulturendring kommer, men det tar sannsynligvis minst en generasjon før en slik endring får effekt. Vi kan ikke vente så lenge. Jeg kan derfor ikke se noen annen løsning enn radikal kvotering (øremerking av stillinger til kvinner) for å oppnå en bedre balanse mellom kjønnene, skriver Dæhlen.

- Jeg er smertelig klar over at dette er et kontroversielt spørsmål, men har vi noen valg? De neste fem til ti årene bør derfor 50 prosent av nye forskerstillinger på Institutt for informatikk øremerkes kvinner. På den måten får vi også flere kvinnelige rollemodeller, større interesse for faget blant kvinner og flere kvalifiserte kvinnelige søkere. Vi må snu den “onde spiralen” fort.

Er dette måten å gjøre det på? Har vi en kvinnekrise i Norge? Si din mening under!

Offentlig Sektor