Vil ha flere på nett

Vil ha flere på nett

Fornyingsministeren spytter ut fem millioner til nett-motiverende satsning.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud vil gjennom sin digitale aganda at kommunikasjon med det offentlige som hovedregel skal skje over nett.

Da må flest mulig nordmenn komme seg på nett, og det er ikke alle som er der.

Nå har hun satt seg mål om å halvere antall innbyggere som ikke er på nett. Til det spytter hun ut fem millioner kroner som skal motivere de nett-fraværende.

- Jeg er glad for å kunne lyse ut fem millioner kroner i 2013 til aktiviteter som skal bidra til å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett. Med dette legger regjeringen til rette for å få flere på nett, sier ministeren i en pressemelding.

I tillegg til digital agenda mener Aasrud det på generell basis er viktig at folket er der det skjer - på nett. Folk som står utenfor brannmuren blir stående utenfor viktige samfunnsarenaer, mener hun.

- Dette mener jeg er en demokratisk utfordring, og et hinder for å sikre fremtidig verdiskaping basert på bruk av digitale tjenester. Vi ønsker derfor å legge til rette for at flere grupper av innbyggere som ikke er på nett skal få et opplæringstilbud, sier Aasrud.

Så lenge det kan dokumenteres at tiltaket sikrer at personer som i dag står i nettoen får kledd på seg modem er hun villig til å dele ut penger til både ideelle interesseorganisasjoner og privat næringsliv.

- Alder er en viktig forklaringsfaktor for digital deltakelse. Men digital kompetanse henger også tett med andre faktorer som for eksempel tilknytning til arbeidslivet, inntekt og norskferdigheter, sier Aasrud.