Vil ha mer som Fiksgatami

Vil ha mer som Fiksgatami

Rigmor Aasrud vil ha flere stedsbaserte rapporteringstjenester. Men det offentlige mangler initiativ.

En ny rapport viser at langt under halvparten av landets kommuner gjør bruk av ny teknologi for å tilby stedsbaserte tjenester til publikum.

Norske kommuner og statsetater utnytter i liten grad mulighetene nye teknologier som smarttelefoner med gps og internettilgang gir for at publikum kan melde fra om feil og mangler. Det viser en kartlegging gjort på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Fiks Gata Mi

Computerworld har tidligere skrevet om slike typer tjenester, eksempelvis prosjektet Fiksgatami, et nettsted samt smartmobilapplikasjon der innbyggerne kan rapportere feil og mangler i lokalmiljøet til det offentlige. Prosjektet ble raskt populært og viste at det var et klart behov for slike tjenester.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud mener flere slike muligheter bør testes ut, og uttrykker sin begeistring for stedsbasert innrapportering som hun mener vil lette kommunikasjonen mellom offentlige virksomheter og publikum.

- Her er vi i starten av en spennende utvikling. Alt fra hull i veier, feilskilting, ødelagt belysning til funn av sjeldne dyre- og plantearter kan med noen få tastetrykk meldes inn til rette myndighet. Med ny teknologi og med innbyggerne på lag kan offentlige oppgaver løses bedre. Innbyggerne kan melde fra om langt mer enn man kunne før. Det blir enklere og raskere å melde fra. Meldingene blir mer presise, og de kan saksbehandles raskere, sier Aasrud i en pressemelding.

Kartleggingen avslører at langt under halvparten av kommunene i landet og bare enkelte statsetater tilbyr stedsbaserte tjenester. Årsaken til den lave utbredelsen er blant annet manglende initiativ og holdninger i offentlig sektor, og at det råder en oppfatning om at det er teknisk komplisert å åpne databaser for informasjon skapt av publikum, heter det i rapporten.

Lanestedt Consulting står bak kartleggingen og rapporten (PDF), og det er gjort på oppdrag fra FAD.

Offentlig Sektor