Vil hjelpe deg på reise

Vil hjelpe deg på reise

Er du på ferie eller jobbreise, kan helseproblemer bli ekstra vanskelige. Det skal det bli slutt på, ifølge EU.

Europakommisjonen lanserte i går to initiativer for å sørge for at du kan få helsehjelp på tvers av grensene. De to prosjektene skal garantere interoperabilitet av pasientjournaler og andre helsetjenester.

De to relaterte prosjektene er en anbefaling til fri EPJ-utveksling og et Smart åpen tjenester-prosjekt (SOS). EU-anbefalingen innebærer retningslinjer og prinsipper som skal bidra til at leger i Europa får tilgang til den nødvendige helseinformasjonen som trengs for å gi god hjelp. SOS-prosjektet lanseres i 12 medlemsland, og gir rom for leverandørene til å vise frem sine løsninger i samarbeid med hverandre, slik at andre aktører kan se fordelene med interoperabilitet.

Målrettet behandling

- Vi reiser fritt rundt i Europa, om det er på ferie eller jobbrelatert, inntil noe skjer med oss. Derfor har vi tatt disse initiativene for å sikre at språk- og teknologiske begrensninger tas bort, slik at det er enklere å få målrettet behandling, selv om man er langt borte fra hjemlandet sitt. Dette vil bidra til å redde liv, sier Viviane Reding, it-kommissær i EU.

SOS-projektet har fått tildelt 22 millioner euro, eller 176 millioner kroner, de neste tre årene. EU presiserer at dette er første skritt til et grenseoverskridende helsesystem. Det vil bety at en del kjernedata til pasienter kan flyttes fra land til land. De fleste europeiske land har ulike former for informasjonsutveksling internt, men på tvers av grensene kan ikke systemene kommunisere enda.

Deltagerlandene er i første omgang Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Spania, Slovakia, Sverige og Storbritannia.

Les mer om initiativene på EUs websider .

Offentlig Sektor