Vil lage appstore for medisin

Vil lage appstore for medisin

Shahzad Rana vil gjøre statens helseportal til en medisinsk appstore. - Spennende ide, sier Roar Olsen i Helsedirektoratet.

Helseportalen helsenorge.no bør utvikle seg som en markedsplass hvor også kommersielle aktører kan legge ut sine løsninger. Det mener Microsofts Shahzad Rana i en kommentar på helsenorge.no.

"En slik helsenorge.no-markedsplass vil åpne for et nytt og innovasjonsdrivende økosystem der både nye og eksisterende leverandører får anledning til å skape merverdibringende tjenester som borgerne kan nyttiggjøre seg."

Den nasjonale helseportal, som skal bli inngangen til alle i landet som ønsker seg informasjon eller tjenester rundt helse, ble åpnet i fjor juni. Forløpig har Helsedirektoratet rukket å legge inn mye informasjon fra Helsebiblioteket, en rekke eksisterende tjenester som fastlege- og sykehusvalg, og å starte en blogg, helsenorgebeta.no. I tillegg jobbes det med mange planer om hvordan portalen kan få en sentral plass i norsk helsesektor, både for forbrukerne og helsepersonell.

Bedre samarbeid

Som et ledd i utviklingen avholdt Helsedirektoratet i slutten av november et møte med leverandører for å høre på hvordan kommersielle selskaper mener de kan bidra til å utvikle helseportalen. Rana følger opp med en kommentar der han ønsker en mer hybrid løsning mellom offentlig og privat sektor.

"Utviklingen av framtidens helsevesen skaper nye muligheter for mange. Helsenorge.no vil kunne bli en markedsplass for innovasjon og kreativitet. Er helseforvaltningen i Norge modne for å åpne for at kommersielle aktører kan bidra i dette?", skriver han.

Rana mener at bedre samabreid kan fremme innovasjon og bedre løsninger.

"Vi må tørre å trekke hodet ut av sanden for å se på hvilke muligheter teknologien kan gi, og initiere endringene der det er nødvendig. Jeg er av den oppfattelsen at endring av «det eksisterende» er helt nødvendig, og at endringen er en funksjon av brukerens forventninger."

Statlig innkjøpsprosess

Bidraget fra privat sektor gjelder både direkte salg av løsninger til helsesektoren, og forbrukerløsninger for borgerne.

"Det offentlige Helse-Norge er en stor og betydningsfull innkjøper. (...) Helsedirektoratet bør tenke 70-80% løsning og ikke 100%. Man bør tenke et rammeverk og ikke en applikasjon. Et rammeverk som skaper en markedsplass for både kommersiell- og åpen kildekode aktørene, store som små."

Dermed kan borgerne selv gå inn og velge tjenester som kan hjelpe dem i helsehverdagen.

"Vi må ikke undervurdere borgerne dyktighet til å velge løsninger som er morsomme, smarte, brukervennlige og som tilbyr en reell ekstra verdi. Helsenorge.no kan benytte seg av denne dynamikken for å skape trafikk på Helsenorge.no. “Branding” blir viktig med en slik tankegang." skriver Rana.

Han mener også at synergien er viktig. De store it-leverandørene er i posisjon med nødvendig kompetanse og økonomisk tyngde til å lage et slikt rammeverk. Dette rammeverket inviterer mylderet av norske små og store it-bedrifter til å tenke nytt.

"Helsedirektoratet antar et redaktøransvar for private aktørers tjenester – app’er. Tjenestene må tilfredsstille definerte krav til brukermedvirkning, autentisering, autorisering, kryptering med mer for å godkjennes. Når de tilfredsstiller disse vil det være sluttbrukeren selv som er ansvarlig.

En slik markedsplass skal selvfølgelig ivareta personvern og sikkerhet, noe som er helt avgjørende for suksessen og tilliten hos brukeren.

Åpen for innspill

Roar Olsen, avdelingsdirektør Helseportal i Helsedirektoratet, bekrefter at Ranas utspill er en oppfølger til et leverandørsmøte fra november.

- Vi åpnet for at leverandørene kunne komme med sine visjoner. Vi synes det kom mange spennende ideeer frem, sier han til Computerworld.

Han åpner for at det kommer en prøve-app for eksempel med informasjon om legevakter, hvor leverandører kan bidra til at borgerne kan finne den nærmeste legevakten.

- Det kunne være en god test for konseptet Rana snakker om, sier Olsen.

Ifølge Olsen planlegger Helsedirektoratet et oppfølgermøte med it-bransjen, men det vi ikke være før senere i 2012.

Les hele kommentaren til Shahzad Rana her .

Offentlig Sektor