Vil lansere WikiNorge

Vil lansere WikiNorge

Staten må hive seg på web 2.0-bølgen, slår ny rapport fast. Norge kan få sitt eget Wikipedia.

- Vi må bli mer "up to date" på hvordan vi henvender oss til publikum, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Og med dette utsagnet oppsummerer hun hele den 50 sider lange rapporten hun denne uken fikk overlevert fra Sintef.

De har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjons- departementet undersøkt hva slags muligheter staten har for å henvende seg til borgerne via brukergenerert innhold og nettsamfunnsaktige tjenester.

Konklusjon: Mulighetene er mange, og staten må sette i gang.

WikiNorge

- Vi ser at brukergenerert innhold hjelper folk med å finne det de vil ha, og gjør informasjonen mer forståelig, forteller forsker Marika Lüders i Sintef.

Tanken er å øke demokratiet og samfunnsdeltagelsen ved å inkludere borgerne på nettet. For faktumet er at nordmenn er verdensmestre på bruk av web 2.0. Ifølge rapporten er Norge det landet i verden som har høyest andel av befolkningen på Facebook. 20 prosent av de norske nettbrukerne er innom hver eneste dag, og sammen med Wikipedia er Facebook den mest populære nettsiden blant nordmenn.

Regjeringen vil gjerne ta del av revolusjonen, og Sintef sier at tiden er inne.

Forskerne ønsker at det startes en "WikiNorge", hvor brukerne kan dele informasjon om alt fra barnehagevalg til forvaltningsloven.

De vil også at staten skal dele informasjon på en annen måte enn i dag. Det må åpnes opp, og all informasjon må være fritt tilgjengelig i formater som lett lar seg integrere i diverse nettjenester og systemer som like gjerne kan bli laget av privatpersoner som av det offentlige selv.

Videre må staten etablere pilotprosjekter, hvor lokale tjenester utviklet av lokale ildsjeler skal hedres.

Og sist, men ikke minst, må publikum inkluderes i betastadiet av slike tjenester, for å gi tilbakemelding og sikre kvaliteten.

FORSKET: Siden mars har Petter Bae Brandtzæg fra Sintef forsket på hvordan staten kan ta i bruk web 2.0-teknologi. Nå er rapporten klar, og de mener fri deling av informasjon er noe av det aller viktigste. (Foto: Ole Petter Baugerød Stokke)

Begge veier

Forskerne vil altså at det skal legges til rette for at borgerne skal informere borgerne.

- Blir ikke dette å si fra seg informasjonsansvaret dere har?

- Nei, sier Grande Røys.

- Forskjellen er at vi ikke lenger bare skal ensidig informere, men inkludere befolkningen. Vi skal åpne opp, forteller hun.

- Så dere skal ikke trappe ned den klassiske informeringen etter at dere blir web 2.0-kompitable?

- Det skal fortsatt være begge deler. Vi skal fortsette å informere på vanlig måte, understreker ministeren, som røper at hun ennå ikke har kommet seg på Facebook.

Ikke farlig

Domenet WikiNorge.no er allerede kjøpt opp, men hvor lang tid det tar før Norge blir et web 2.0-land, våger ikke Grande Røys å si noe om.

Ting tar tid, minner hun om, spesielt i det offentlige.

- Og teknologien utvikles raskere enn vi rekker å skrive stortingsmeldinger, humrer hun.

Men web 2.0 er ikke bare fryd og gammen. Om informasjon skal deles fritt, dukker det opp problemer med åndsverksloven. Og om nordmenn skal informeres via et brukergenerert WikiNorge-prosjekt, kan det bli vanskelig å holde all informasjon korrekt. For ikke å snakke om alle de som ennå ikke er på nett, og som dermed heller ikke får ta del i moroa.

- Vi møter mye skepsis, innrømmer Grande Røys.

- Men nå skal vi spre informasjon om at dette ikke er farlig. Vi skal få fram de positive sidene. Og at dette faktisk lar seg gjøre.

Les om:

Offentlig Sektor