Vil løfte norsk forskning

Vil løfte norsk forskning

En rekke organisasjoner krever en bedre politikk for å gjøre norsk økonomi til å bli en kunnskapsøkonomi.

"Høyere utdanning og forskning må styrkes for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til, og kan nyttegjøre oss forskningsbasert kunnskap som utvikles i samspill på tvers av landegrenser. Norge må være på nivå med de fremste europeiske land i hele bredden av utdanning og forskning. På noen områder må Norge ha ambisjon om å ha lederskapet, teknologisk og kunnskapsmessig."

Dette skriver en rekke organisasjoner i et opprop under navnet "Behov for en helhetlig kunnskapspolitikk". Oppropet er underskrevet av Abelia, Akademikerne, Forskerforbundet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening, Studentens Landsforbund, Tekna og Universitets- og høgskolerådet.

Ambisjoner

I oppropet skriver organisajonene at de er enige om at det kreves et betydelig sterkere fokus på en helhetlig kunnskapspolitikk for Norge. Norsk økonomi har alle forutsetninger for å bli en kunnskapsøkonomi. En kunnskapsøkonomi hvor høyere utdanning og forskning er drivkrefter for innovasjon i næringsliv og offentlig virksomhet. Dette krever offensive valg.

- Forskningsministeren har uttrykt ambisjoner. Statsbudsjettet for 2009 vil være hennes første mulighet til å bevise hvorvidt disse ambisjonene blir realisert. Det handler om å tørre å satse, heter det i oppropet.

Det kreves det en forpliktende opptrapping av forskningsmidlene og en strategi for at det innen rimelige tidsrammer blir realistisk å nå målet om tre prosent av BNP. I tillegg ønsker de at det bevilges tilstrekkelig til nødvendig oppgradering av vitenskapelig utstyr og fasiliteter som gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg internasjonalt, og som gjør Norge attraktivt som arbeidsplass for fremtidens globale kunnskapsarbeidere.

Til slutt krever de at det etableres tydelige virkemidler for å styrke forskerutdanningen og forskerrekrutteringen i årene framover

Innovasjon

Dette betyr blant annet at det må tilrettelegges for innovasjon gjennom et effektivt samspill mellom næringsliv, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. Norsk næringsliv og offentlige virksomheter skal være blant de fremste i verden i å samarbeide med nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer, og i å ta i bruk ny kunnskap og teknologi.

Arbeidet med å sikre en infrastruktur basert på it for å fasilitere effektiv spredning og bruk av informasjon og kunnskap må intensiveres. It må integreres i det moderne arbeidslivet, i skolen, i næringslivet og i offentlig sektor.

For å få dette til må det utvikles incentiver som fremmer kvalitet, samarbeid, produktivitet og vekst gjennom avtaler og politiske rammeverk. (eks. støtte til næringsrettet forskning, finansieringsmodeller for U &H og instituttsektoren, IPR-politikk etc.), mene rde som står bak oppropet.

Les om:

Offentlig Sektor