Vil lytte til brukerne

Vil lytte til brukerne

Den splitter nye it-sjefen i Politidirektoratet tror han kan dra nytte av erfaringene fra helsesektoren.

Det ble fredag kjent at Sykehuspartner IKTs Cato Rindal får den nyopprettede stillingen som it-sjef i Politidirektoratet (POD). Overfor Comptuerworld anerkjenner han at rollen er viktig for politiet.

— Jeg må si dette er en utrolig spennende og krevende utfordring som jeg er veldig motivert for å gå i gang med. Dette er en viktig samfunnssektor og it-området blir et viktig virkemiddel i arbeidet med å videreutvikle og modernisere politiet, sier han.

Det har ikke gått lang tid siden han ble tilsatt, bare noen få dager, og Rindal ber om forståelse for at det ikke foreligger noen konkrete planer allerede nå.

—Dette ble jo først avklart fredag ettermiddag da ansettelsesrådet i POD godkjente det, så jeg har ikke hatt mange dagene til å tenke på dette. I tillegg er jeg jo i full jobb i dag i en krevende stilling som direktør for it-tjenester i Sykehuspartner, påpeker Rindal.

Bli kjent

Han har heller ikke rukket å sette seg inn i rapportene om it-styringen i politiet, men på generell basis er følgende hva som trolig kommer til å skje:

— Noe av det første jeg må gripe fatt i er å bli kjent med direktoratet og etaten, og få oversikt over arbeidet som pågår og det som ligger av planer - og bygge videre på det. Jeg vil sammen med mine nye kolleger i direktoratet gjennomgå de analyser som er gjort innen it-området og snakke både med brukerne og leverandøren av it-tjenester, altså Politiets data- og materielltjeneste, før vi lager en helt konkret plan, forteller Rindal.

— Det er allerede en del forhold jeg tror det er viktig å fokusere på. Det er for eksempel en helhetlig styring av it-området, realistiske handlingsplaner for å levere riktig it-verktøy til politiet og publikum, og sist, men ikke minst, bistå til å realisere politiets Merverdiprogram

Omfattende i Sør-Øst

— Hvilken makt tror du du får til å gjennomføre det du ønsker?

— Stillingen som it-direktør vil inngå i Politidirektørens ledergruppe. Det betyr at jeg sammen med politidirektøren og hans ledergruppe vil få den nødvendige innflytelsen som behøves for å få til gode it-løsninger i politietaten og for publikum.

—Kan du dra nytte av din erfaring fra helsesektoren i din nye jobb?

— Jeg tror omstillingen og det vi arbeider med nå i Helse Sør-Øst, med et omfattende digitalt fornyingsprogram, samt min erfaring fra virksomhetsutvikling i store virksomheter, er noe av det jeg kan ta med meg inni POD.

— Hvilken rolle tror du du kommer til å få: Mest virksomhetsutvikler eller mest datanerd?

— Det er nok mer virksomhetsutvikling i denne rollen enn teknologinerd, men jeg tror absolutt det er nødvendig å ha en god kompetanse innenfor it-området med spisskompetanse på ulike teknologier og teknologiområder.