Vil snu helse-Norge opp ned

Vil snu helse-Norge opp ned

Bjarne Håkon Hanssen har store visjoner om et digitalt helsevesen. Pasienten må få makten, mener han.

Hvis det er opp til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, vil det norske helsevesenet gå gjennom noen grunnleggende endringer i årene fremover. Hanssen vil ha full digitalisering av journalene, med pasienten som eier.

- Jeg vil ha en standardisert elektronisk pasientjournal. Først som felles elektronisk kjernejournal, deretter som fullverdig journal. Og da mener jeg én journal, ikke én hos fastlegen, én hos sykehuset og så videre, med gjensidig innsyn. Og det er pasienten som skal eie journalene, sier Hanssen

Hanssen gjør uttalelsene i et intervju med Computerworlds It-helse, om hvordan han ser på digitaliseringen av det norske helsevesenet.

Utlandet

Hanssen har hentet inspirasjon fra utlandet, blant annen fra turer til San Francisco og Japan. Her har helseministeren sett digitale løsninger som kan løse mange av problemene man sliter med i Norge. Han mener teknologien har kommet langt nok til å gjøre dette på en sikker måte.

- En slik endring av norsk helsevesenet er ikke teknologisk krevende i det hele tatt. Utfordringene ligger på det organisatoriske og lovmessige, sier han.

Det er i grunn ikke mye politisk uenighet, mener Hanssen, selv om man i Norge har en tendens å henge seg for mye opp i personvern.

- At vi skal ha et godt personvern er ikke noe å diskutere. Vi må diskutere muligheter. Men i Norge kommer vi aldri videre, sier han.

Stortingsmelding

I løpet av juni 2009 legger regjeringen fram samhandlingsreformen i form av en stortingsmelding. Da Hanssen startet reformen, ble ikke resultatet annonsert før april. Men utsettelsen har ingen dramatikk, mener helseministeren.

- Dette har å gjøre med at samhandlingsreformen blir en stortingsmelding. Det betyr at vi rett og slett trenger mer tid for å skrive den. Ellers hadde vi vært i mål nå, sier Hanssen.

Regjeringen har funnet det hensiktsmessig at samhandlingsreformen blir lagt fram i form av en stortingsmelding. Dette for å sikre en bred politisk behandling av meldingen

Helseministeren ville ikke utdype mer om samhandlingsformen før den er ferdig.

LES OGSÅ:

Hele intervjuet med Bjarne Håkon Hanssen kommer i bilaget It-helse (distribueres med Computerworld og Dagens Medisin). Samme nummeret har et fyldig intervju med Harald Nesvik, leder av Helse- og omsorgskomitéen, som belyser FrPs syn på digitaliseringen av det norske helsevesenet.

Offentlig Sektor