Vil stoppe e-valgene i 2011

Vil stoppe e-valgene i 2011

Jusprofessor og Høyre vil ikke at du skal stemme hjemmefra.

Trond Helland (H) i justiskomiteen på Stortinget, mener forslaget om e-valg må trekkes, skriver Aftenposten.

Ordningen er ment å la folk stemme hjemmefra på pc-en for å øke valgdeltakelsen. Men ordningen hindrer ikke foreninger, organisasjoner og menigheter å sette opp pc-er i sine lokaler og la folk stemme der – uten krav om at ingen skal se hva man har stemt.

11 kommuner skal være med på en pilot, men Arbeiderpartiet og Høyre vendte tommelen ned i Drammen like før påske, og dermed trakk kommunen seg.

- Det var beskyldninger om kjøp og salg av stemmer i bytte mot kebab ved valget i fjor, og tilfeller hvor familieoverhoder prøvde å følge døtrene inn i avlukket, sier varaordfører Ferddy Hoffmann (Frp), som for øvrig påpeker at en prøveordning med e-valg på skolene slo feil – fordi folk hadde rotet bort kodene sine.

Frp er splittet i saken, men stemte for e-valg.

E-valg i valglokalet

Helland har inntrykk av at Drammen kommune hadde sett for seg at e-valg kun innebar avstemming i valglokalet, der man eventuelt kunne møte eldre og uføre i bil utenfor, med en form for elektronisk avstemming.

- Det har ikke vi problemer med, sier han til Aftenposten.

Helland, som er parlamentariker og valgobservatør i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), mener valg som ikke foregår i valglokalet bryter OSSEs valghåndbok da stemmegivning utenfor stemmelokale kompromitterer prinsippet om hemmelig valg.

Jusprofessor Eivind Smith er enig i at stemmegivning i ukontrollerte omgivelser vil gå på bekostning av frie og hemmelige valg. Han mener regjeringen har kommet med «lite overbevisende argumenter», der det står i strid med gjeldende form for hemmelige valg som Norge har forpliktet seg til.

Klar med stoppknapp

Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunaldepartementet påpeker at man kan stemme igjen, også i valglokalet, om man har følt seg presset til å stemme på uønsket parti. Han mener ordningen ikke bryter med internasjonale forpliktelser.

- Jeg kan vise til Europarådet og Veneziakonvensjonen som er lovtolkningsorgan for Europarådet. De har drøftet prinsippet med brevstemming. Det er i prinsippet det samme: Å levere stemmer i ukontrollerte omgivelser, sier han til Aftenposten.

Han understreker at også de ser dilemmaene, og at de trykker på den røde stoppknappen om tilliten til valgsystemet skulle stå på spill.

- I første omgang er dette et begrenset forsøk, sier Sandbakken.

Buypass ikke med

Samtidig melder Teknisk Ukeblad (TU) at Buypass, etter å ha kommet inn i den offentlige elektroniske id-porten, nå risikerer ikke å få være med på e-valget i 2011. Prosjektledelsen i e-valg 2011 er usikre på om Buypass er trygg nok til å sikre at det er rett person som avgir stemme fra pc-en hjemme.

- Vi er ikke i tvil om at Buypass leverer en sikker løsning rent teknisk. Derimot er vi mer skeptisk til om folk er klar over at dette smartkortet er et personlig kort. Det er utstedt til én person, men kan gå på rundgang i et tippelag, sier prosjektleder Henrik Nore til TU.

Dessuten understreker sikkerhetssjef Christian Bull i e-valgprosjektet at mange av kortene er merket Norsk Tipping, og at det dermed åpnes for en uheldig og uønsket kobling mellom spill og valg.

Direktoratat for forvaltning av ikt (DIFI), som for kort tid siden inngikk kontrakt med blant annet Buypass, har gitt velsignelse til at Buypass kan vrakes under prøvevalget neste år. E-valg 2011 vurderer å kun bruke statens egen MinID-løsning. Buypass på sin side sier de vil jobbe med folks holdninger for at de skal skjønne at det er snakk om et personlig kort.

Offentlig Sektor