Vil ta fra Microsoft og gi til fattige

Vil ta fra Microsoft og gi til fattige

I skikkelig Robin Hood-stil vil De Grønne gi offentlige lisenspenger til velferd.

- Ut med Microsoft! nærmest roper Miljøpartiet De Grønne i en pressemelding.

De provoseres av at det offentlige bruker milliarder av kroner til lisenser som går i lomma til selskaper som Microsoft.

Partiet, som ifølge Wikipedia ikke har mer enn 450 medlemmer, vil heller at pengene skal gå i lomma til borgerne.

- Det er ikke en offentlig oppgave å subsidiere Microsoft. It-budsjettene kan kuttes med milliardbeløp og pengene kan brukes til vårt felles beste, sier talsperson Sondre Båtstrand i meldingen.

LES OGSÅ:

Vil ha et fritt Linux-politi i Norge

- Vi bør derfor føre en aktiv politikk for å fase ut Microsoft fra offentlig sektor. Noe er galt når for eksempel kommunale penger brukes på dyr programvare heller enn på eldreomsorg og barnehageplasser.

Det er med andre ord fri programvare partiet frir til, og pengene som spares, vil de altså gi til folket. De har tidligere gått ut og etterlyst Linux i politiet.

- Fremfor å sende lisenspenger til Microsoft, vil vi stimulere til lokale arbeidsplasser og øke kommunenes skatteinntekter. Vi mener Norge som et kunnskapssamfunn bør ha som ambisjon å bli ledende på fri programvare, uttaler Båtstrand, som tydeligvis vil engasjere it-folket i valgkampen som nå er i ferd med å blusse opp.

LES OGSÅ:

100 demonstrerte for fritt nett

Offentlig Sektor