Vil tvangsutstyre biler med gps

Vil tvangsutstyre biler med gps

Datatilsynet skremt av nederlandsk overvåking. Utredes også i Norge.

Nederland satser på en stor omlegging av bilavgiftene. Den vanlige årsavgiften skal avvikles, og bilistene vil i stedet betale for antall kilometer de kjører. Systemet er planlagt innført i 2012.

Beregningen av dette vil baseres på at alle biler får en gps-brikke, og overvåkes gjennom en kombinasjon av satellitt, gsm-master og kameraer.

- Skremmende, sier Ove Skåra, pressetalsmann for Datatilsynet, som mener en slik løsning ikke er en heldig utvikling.

- Et veldig stort tilbakeskritt for personvernet, sier han til Computerworld.

Verst tenkelig

Bilverdenen har de siste årene blitt digitalisert i høyt tempo. Mange prosjekter ønsker å benytte seg av navigasjonssystemer i forbindelse med biltrafikken, for eksempel for å øke sikkerhet ved ulykker eller bedre kontrollen på tungtransport.

Det nederlandske forslaget er foreløpig det som går lengst, og begrunnes med et veinett som holder på å knekke sammen under trafikkbelastningen.

Antall biler per innbygger er omtrent på samme nivå som i Norge, men Nederland har 16,7 millioner innbyggere på et område som er cirka to ganger Sogn og Fjordane. Det nye systemet skal bidra til å få ned trafikkintensiteten, og gi bedre køinformasjon for bilistene.

Men løsningen med gps-overvåking er omstridt i Nederland, og Ove Skåra anser løsningen som en unødvendig forverring av personvernet.

- Det er forståelig at man ønsker å gjøre noe med trafikkproblemene, men det er mange måter å gjøre det på. Det er for eksempel mulig å måle antall kjørte kilometer i en bil uten at man vet hvor bilen har kjørt. Dette her er vel den verst tenkelige løsningen når man tar personvern i betraktning, sier Skåra.

Han frykter at slike systemer fort blir misbrukt av politiet og andre myndighetene når de er installert.

Tunge kjøretøy

I Norge er ansvaret for slike systemer fordelt mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (FIN). Ifølge FIN eksisterer det ingen planer i Norge om å innføre noe slikt for personbiler, men det kan være aktuelt for tyngre kjøretøy. Det er derfor satt i gang en ekstern utredning om dette. SINTEF i samarbeid med Møreforskning Molde er valgt til å gjennomføre utredningen.

- Utredningen skal vurdere de teknologiske mulighetene for en treffsikker veiavgift for tunge kjøretøy, samt anslå hvilke eksterne marginale kostnader bruk av tunge kjøretøy medfører. Departementet har også etablert en referansegruppe for å følge utredningsarbeidet. I gruppen deltar berørte departementer, direktorater, næringsorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Utredningen skal ferdigstilles medio juni 2010, sier Anders Lande, seniorrådgiver i Finansdepartementets informasjonsavdeling.

Basert på resultatet av utredningen vil det kunne vurderes om det kan innføres veiavgift for tunge kjøretøy mot for eksempel å redusere andre avgifter som disse betaler i dag.

Offentlig Sektor