Vil utrydde byråkratspråket

Vil utrydde byråkratspråket

Fornyingsminister Heidi Grande Røys skal sørge for at statlige virksomheter skriver bedre norsk.

Nå skal det bli slutt på dårlig og uklart språk i brev, skjemaer og rapporter.

- Statsansatte skal skrive så folk forstår, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

I løpet av året skal Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) lansere et språkprosjekt sammen med Difi og Språkrådet som vil vare frem til 2010. Prosjektet består av kurs, nettbaserte verktøy, en språkpris og støtte til lokale språkprosjekter i statlige virksomheter.

- For innbyggeren skal offentlig sektor være enkel og grei å forholde seg til. Et demokrati kan ikke fungere hvis ikke folk skjønner hva det offentlige skriver, sier Grande Røys.

Uforståelig tekst

Godt og klart språk er forutsetningen for at innbyggerne forstår hvilke muligheter de har, og hvilke rettigheter og plikter som følger med. På Innbyggerkonferansen i 2007 fikk Grande Røys klar beskjed om at det er for mye uforståelig tekst fra det offentlige.

- Slikt fører til at folk gjør feil, ikke forstår eller gir opp. For å unngå dobbeltarbeid og misforståelser må den enkelte saksbehandler spørre seg selv: Er det jeg skriver lett forståelig?, sier fornyingsministeren.

Kontakten mellom innbyggerne og forvaltningen er ofte skriftlig i form av skjemaer, brev, veiledninger og planer og rapporter. Lange setninger og ukjente ord kan gjøre det vanskelig å forstå slike tekster.

- Selv om presisjonsnivået må være høyt, er det likevel viktig å skrive forståelig. Du skal ikke behøve å være jurist eller fagekspert for å fylle ut et skjema eller lese et brev, sier Grande Røys.

Offentlig Sektor