Villig til å ta sikkerhetsrisikoer

Villig til å ta sikkerhetsrisikoer

Evalget neste år blir ikke bombesikkert, til tross for spansk teknologi.

Selv om debatten har rast lenge, fikk mange et aldri så lite sjokk da det nylig ble klart at en prøveordning med valg over internett kommer allerede neste år.

Prøveordningen, som først skal foregå i elleve kommuner før den kan bli Norges nye valgordning, fungerer på følgende måte:

Man kan forhåndsstemme via internett ved å logge seg inn på et nettsted med en av de offentlig godkjente eid-løsningene. Hvilke, er ennå litt usikkert, men det er ønskelig å bruke det nasjonale id-kortet når det blir klart. Man kan frem mot valget stemme så mange ganger man vil, og den nye stemmen overskriver den forrige. Det skal settes opp egne klienter i valglokalene som skal brukes til samme tjeneste før valget. Man kan selvsagt også forhåndsstemme på vanlig måte.

På selve valgdagen blir evalg-løsningen stengt. Da må man møte opp i sitt valglokale for å avgi stemme på vanlig måte. Om man allerede har forhåndsstemt via nettet, kan man fortsatt komme i valglokalet, avgi stemme og dermed overskrive sin elektroniske stemme.

Slik håper departementet på å unngå et av evalgets største problemer: Muligheten for at folk stemmer under direkte påvirkning av andre, og dermed heller ikke hemmelig.

Ingen garantier

- Om noen tvinger det til å stemme noe annet enn det du vil, kan du alltid gå ned valglokalet og angre deg. Om vi hadde tillatt å stemme over nettet på valgdagen hadde vi mistet denne muligheten, forteller prosjektleder Henrik Nore i Kommunal- og regionaldepartementet.

Prosjektlederen bekrefter at man aldri kan sikre seg mot at noen kikker over skulderen din når du avgir en elektronisk stemme. Eller at noen holder et godt tak i nakken din.

Nore innrømmer også at ordningene som er satt for å hindre at ingen ufrivillige stemmer blir avgitt, ikke er bombesikre.

- Vi har selvsagt ingen garantier for at noen ikke fysisk hindrer deg fra å gå til valglokalet på valgdagen. Men vi mener angremulighetene er gode nok, sier han.

Gammel debatt

Debatten om valg over internett er like gammel som den er het.

I 2005 sa åtte av ti nettbrukere at de ville stemt over nettet om det var mulig. I årene etter har en rekke små prøveordninger blitt diskutert på lokalt initiativ. I Computerworlds spørrerunde før stortingsvalget i fjor var bare Rødt mot et valg over internett. Men sikkerhetseksperter har lenge vært mot slike ordninger, som de mener aldri kan bli helt sikre.

Allerede i 2007 ble det antydet at departementene faktisk ville prøve ut evalg i 2011. Og ganske riktig. I forrige uke ble det klart at elleve kommuner skulle få være med i en prøveordning med lokalvalg over internett neste år.

- For meg er den viktigste grunnen til å prøve ut elektronisk valg at den kan gi ulike grupper, som funksjonshemmede og velgere som oppholder seg i utlandet, bedre tilgang til å stemme. I tillegg tror jeg mange unge i dag ønsker slike løsninger. Kanskje evalg kan gi høyere valgdeltagelse, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete om ordningen på evalg-bloggen.

Det som inntil nylig ble sett på naiv fremtidstro, kan nå bli en realitet. Vil neste stortingsvalg virkelig foregå over internett?

Sannsynligvis ikke, les videre på neste side!

Offentlig Sektor