Visma kjøper enda et selskap

Visma kjøper enda et selskap

Nå er det svenske Allego som står for tur, og mer skal det bli.

Det ble i går kjent at Visma kjøper seg videre opp i Nederland med selskapet DBS Business Solutions. DBS leverer programvareløsninger innen lønn, personal og økonomi.

I dag annonserer Visma enda et oppkjøp: Svenske Akkegi og Allego Upphandling.

Offentlige innkjøp

Oppkjøpet skal gjøre Visma sterkere på offentlige anskaffelser. Allego utvikler innkjøpssystemer, og Visma mener de nå kan tilby en helelektronisk innkjøpsprosess; fra anbudsutlysning til bestilling, innkjøp og betaling.

Oppkjøpet skjer i forbinnelse med den svenske stats ambisjoner om å gjøre flere innkjøp elektronisk.

- Med oppkjøpet av Allego er vi posisjonert for å lede an i utviklingen av effektive internettløsninger for offentlige anskaffelser i Sverige, sier avdelingsdirektør Eivind Gundersen i Visma i en pressemelding.

Flere oppkjøp

Allego ble stiftet i 1994, og omsetter i dag for rundt 25 millioner kroner i året. Selskapet har 30 ansatte i Falun og Stockholm.

- Visma har den markedsposisjonen og de finansielle musklene Allego trenger for å utvikle seg på den måten vi ønsker, og det skaper nye utviklingsmuligheter for både ansatte og kunder, mener Allego-direktør Claes Aldurén.

Og ikke tro dette blir det siste oppkjøpet vi hører om fra Visma i nærmeste fremtid.

- Vi ønsker å gjøre flere oppkjøp, og vurderer aktivt andre selskaper som kan passe med Vismas strategi, understreker Vismas konsernsjef Øystein Moan.

Offentlig Sektor