Visualisering gir bedre ROI

Visualisering gir bedre ROI

KRONIKK: Slik får du mer ut av bruk av it-teknologi enn gjennomsnittet.

IBM, Microsoft, SAP og en rekke andre store aktører skilter med betydelige effektivitetsgevinster ved bruk av egne løsninger. Men hvor mye skrives det ellers om at selskapers store vekst skyldes velfungerende it-infrastruktur?

La oss se på hvordan vi kan ta en ny innfallsvinkel til ROI (Return on Investment). I tillegg til effektivisering gjennom kostnadsbesparelser, mer effektiv ressursbruk og bedre deling, kan man også satse på bedre inntjening og større marginer. Tradisjonelt er likevel kostnadsbesparelser enklere å oppnå enn fullt ut å utløse et inntektspotensial.

Flere områder for ROI

Selskaper kunne sikre større utbytte om de også hadde andre kriterier for måling av sin ROI ved ny bruk av it. For det første, hva skal være ROI for informasjonshåndtering mot ulike målgrupper? Partnere, kunder, investorer, nye ressurspersoner og myndigheter har ulike særinteresser. En oppsplitting av ROI med hensyn til de ulike målgruppene kan gi et bedre grep på planlegging og implementering.

For det andre, hvilke andre fire strategiske løp er viktig for eget selskap de neste tre år? Å vokse i nye markeder internasjonalt? Å lansere ny produktportefølje? Å etablere Joint Venture? Børsnotering? Også her kan det være hensiktsmessig å vurdere ROI. Hva kreves av systemet for å gjøre arbeidet fram mot en børsnotering mer effektivt og resultere i ønsket verdisetting?

Til slutt, ved å tegne et kart over interessenter, strategiske løp, intern organisering og dagens dokumentasjon, vil en kunne etablere en bedre plattform for ROI-optimalisering. La oss undersøke en slik arkitektur.

Lagdelt visualisering

Uten et kart er det gjerne vanskelig å få oversikt, navigere effektivt og ta gjennomtenkte valg. Det samme gjelder optimalisering av it- og kommunikasjons-materiell. Visualisering av hva et selskap i dag sitter med av informasjon gir godt utgangspunkt for å kartlegge ROI-mål. Visualisering kan med fordel være lagdelt, slik at vi får ulike kart som reflekterer det samme materiellet. I Google Maps har vi satellittbilder, kart og hybridløsninger, og nå 3D-visning. Det samme kan lages for en informasjonsarkitektur. Inndeling kan være på type materiell: trykt materiell, multimedia og annet digitalt innhold. En annet kart kan være på funksjon: Salgsorganisering, produktutvikling, plan og ledelse. Slike visualiseringer skal gjenspeile et landskap en kjenner igjen. Samtidig skal de gi nye perspektiver som gjør at en ser nye sammenhenger mellom informasjonsmateriell og informasjonsdeling, som igjen resulterer i nye koblinger. Mye kan spares ved å gjøre slike visualiseringer innledningsvis, for så å velge riktig it-løsning, utvikle måleparametre og ha en effektiv implementering.

Meld inn erfaringer

It-produkter og løsningskonsepter kommer i mange former, fra å adressere en begrenset men viktig funksjon i et selskap til "enterprise"-løsninger som favner hele infrastrukturen. Gjennom denne artikkelserien vil vi trekke fram eksempler på it-tilbud hos norske og internasjonale selskap som enten har oppnådd høy ROI eller har høye ROI-mål. Dette er også en invitasjon til å melde inn erfaringer med it-prosjekter som har gitt betydelig økt ROI. Vi er interessert å belyse hva som kjennetegner disse prosjektene, fra plan, implementering, bruk og oppskalering.

Vi er særlig interessert i å se på nye konsepter som starter i det små, men som har potensial til å gi gjennombrudd hos selskaper som tar dem i bruk, og/eller selv vil få en sterk vekst ved å selge og markedsføre dem.

Hvordan får du mer ut av bruk av it-teknologi enn gjennomsnittet? Hvordan jobber du med ROI-målsettinger og hvordan jobber du annerledes for å optimalisere potensialet? Dette vil være spørsmål vi vil trekke fram i månedene framover.

ROI

Jone Smedsvig bor i San Diego, California og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Han er utdannet innen forretnings- og teknologiledelse, med blant annet en MBA fra MIT.

I kommentarserien ROI (Return On Investment) vil han belyse teknologivinninger som har gitt stor avkastning på hver investerte krone. For hva kjenner egentlig gode it-prosjekter?

Offentlig Sektor