Vraker OOXML på nett

Vraker OOXML på nett

Den utskjelte standaren OOXML blir vraket til fordel for ODF på offentlige nettsider.

Standardiseringsrådet la torsdag frem sitt forslag til andre versjon av referansekatalogen for it-standarder i offentlig sektor. Dette er enda en del av arbeidet med å innføre åpne standarer i det offentlige, et arbeid igangsatt av dagens regjering.

Forslaget som nå har blitt lagt frem tar i hovedsak for seg hva som skal være standard for multimedia og dokumenter på offentlige nettsider og i alle elektroniske dokumenter som utveksles med publikum.

PDF eller PDF/A blir anbefalt som standard for ikke-redigerbare dokumenter, og ODF for redigerbare.

Staten velger altså ikke Microsofts OOXML.

Det ble mye bråk da Standard Norge anbefalte å gjøre dette filformatet til en ISO-standard, noe begge filformatene nå er. Mange mente at Microsoft hadde kjøpt seg støtte, og mente ODF var det riktige å gå for. Hvorvidt det offentlige skal gå over til ODF eller OOXML er ennå ikke avgjort, og er en avgjørelse mange derfor er spente på.

- At dere nå går inn for ODF som standard på nettet, er dette et signal om hvor det offentlige kommer til å havne?

- Ikke nødvendigvis, sier Olaf Østensen, leder for Standardiseringsrådet.

Åpner for alt

Østesen sier at OOXML ikke er avvist en gang for alle, men at formatet bør holdes under observasjon. Det er ingen programmer i dag som støtter filformatet etter ISO-standaren.

- Det beste er jo å bruke én standard både internt i det offentlige og ut mot pubklikum, forteller Østesen.

- Da ser det vel også ut som det går mot ODF over hele linja?

- På nett åpner vi for bruk av flere formater for eksempel innen multimedia, så det kan hende vi får to formater også på dokumenter, smiler Østesen som ikke utelukker noe, ettersom saken skal vurderes i løpet av året.

- Både ODF og OOXML er jo tross alt ISO-standarder.

Men den nye referansekatalogen handler ikke bare om dokumenter. Den handler også om tegnsett, universell utforming og multimedia.

Ting tar tid

- Det viktigste argumentet for arbeidet vårt er at alle skal ha fri tilgang på informasjon, uansett om man bruker Linux eller Windows, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Derfor går Standardiseringsrådet inn for åpne standarer: SVG, JPG, GIF eller PNG for grafikk, OGG, FLAC eller MP3 for lyd og Theora (OGV) eller MP4 for video. Disse er royalty-frie og kan videreutvikles, i tråd med regjeringens mål for åpne standarer.

- Ikke bare er det viktig for demokratiet, men også for å fremme konkurranse i markedet, samt å sikre at informasjonen er tilgjengelig i lang tid fremover, forteller Røys.

Røys og Østesen ser gjerne at det hele innføres så raskt som mulig, men understreker at i det offentlige tar ting tid. All ny multimedia skal være i de åpne formatene fra 1. januar 2012, og 1. januar 2014 skal alt tidligere publisert data være omgjort. Fra 1. februar 2011 skal ODF være standard.

Det vil si, om forslaget går gjennom. Det skal nå ut på høring, og må godkjennes av en rekke aktører. Målet er å kunne godkjenne det hele før sommeren.

- Vi må ta de økonomiske konsekvensene på alvor, mener fornyingsministeren.

- Og arbeidet kan kreve budsjettbevilgninger.

Offentlig Sektor