Vurderer felles offentlig it-arkitektur

Vurderer felles offentlig it-arkitektur

En ny rapport foreslår etableringen av en overordnet it-arkitektur for offentlig sektor. Målet er å yte bedre tjenester og effektivisere ressursene.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) nedsatte i august 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede et forslag til en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor. Dette innebærer prinsipper for it-systemenes utforming, utvikling og virkemåte. Hensikten var ifølge departementet å skaffe til veie gode forslag til hvordan offentlig sektor kan utvikle bedre elektroniske selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv og bedre elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter.

Blant forslagene som nå er beskrevet i rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, er etableringen av et regime for arkitekturprinsipper som skal legges til grunn av offentlige virksomheter i deres it-utvikling, og dermed være utgangspunkt for utvikling og kravspesifisering av offentlige IT-systemer, skriver FAD i en pressemelding.

Ut på høring

Rapporten beskriver også hvilke fellesløsninger på it-området det er behov for å etablere for å kunne realisere et felles rammeverk for elektronisk tjenesteutvikling i offentlig sektor, samt nye rettningslinjer for hvordan felleskomponenter bør styres, organiseres og finansieres. Blant annet foreslår arbeidsgruppen at det etableres en tverrdepartemental styringsfunksjon som skal sikre styring, forvaltning og oppfølging for en felles offentlig it-arkitektur.

FAD sender nå rapporten på faglig høring. Departementet vil først i etterkant av høringen ta stilling til forslagene, og hvordan det videre arbeidet med en felles it-arkitektur for offentlig sektor skal gjennomføres, konkluderer meldingen.

Offentlig Sektor