Vurderer ip-sperre mot nettgambling

Vurderer ip-sperre mot nettgambling

Kulturdepartementet har satt ned et utvalg som skal diskutere tiltak "som kan implementeres for å beskytte regulerte norske pengespill". Dermed kan norske nettleverandører få enda en blokkerings-liste.

Rett før sommervarmen slo inn for alvor offentliggjorde Kulturdepartementet at minister Hadia Tajik har satt ned en partssammensatt ekspertgruppe som skal se på den teknologiske utviklinga på pengespillsområdet.

Ekspertgruppa består ikke bare av spilleorganisasjoner som Norsk Tipping og Rikstoto, men også it-folk som Torgeir Waterhouse i IKT-Norge og tidligere tele-topp Ingvild Myhre.

Mandatet for gruppa er å utarbeide oversikt, vurdere nye pengespill, vurdere om rammene bør utvides, men også å utarbeide forslag til tiltak som kan implementeres for å beskytte regulerte norske pengespill.

Dermed kan gruppa fort komme til å diskutere ip-blokkering, noe den norske nettbransjen tradisjonelt har slåss mot med nebb og klør.

Naturlig

- Det kan bli et naturlig tema å diskutere, sier utvalgets leder Atle Hamar, som til daglig er sjef i Lotteritilsynet. Men han mener det ikke er selvsagt at de vil gå inn for blokkering av nettsider.

- Det er et åpent spørsmål hvorvidt ip-blokkering i dag er effektivt eller ikke, sier han.

Lotteritilsynet er bare en av mange internasjonale spillregulatorer som for tiden diskuterer nettopp blokkering. I høst skal også tilsynet være vertskap for den internasjonale konferansen International Association of Gaming Regulators i Oslo.

Internasjonalt er det mange som går inn for hardere lut i kampen mot ikke-autorisert nettgambling. I EU diskuteres spørsmålet høyt, og nylig har EU-utvalget IMCO - Internal Market and Consumer Protection - laget en rapport om nettgambling, med anbefalinger til Europakommisjonen. Og blant rådene: Blokkering av websider. Dette melder den europeiske rettighetsorganisasjonen Edri.

Alltid blokkering

- Hver gang man diskuterer gambling på nett, kommer spørsmålet opp: Kan man ikke bare blokkere?

Det sier Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge, som skal sitte i det nye utvalget, oppgitt. Han tar det for gitt at ip-blokkering blir blant temaene som skal diskuteres.

- Det er vel en av grunnene til at vi er tatt med i utvalget, sier han.

IKT-Norge har tidligere protestert heftig mot ip-blokkering som middel mot piratkopiering, og nå er det altså gambling som er tema.

- Vi har ment at blokkering ikke bør tas i bruk mot ulovlig fildeling. Det er en metode som fungerer dårlig, har opplagte svakheter og i tillegg påvirker internett negativt, både teknisk og praktisk. Dessuten gir det internettleverandørene en rolle de ikke burde ha, sier Waterhouse.

Han tror også at folk som er motiverte for å gamble på internett raskt vil komme seg forbi en eventuell ip-blokkering.

- Det er viktig og opplagt at vi skal være med i et sånt utvalg, og ser fram mot en god prosess som tar utgangspunkt i hvordan internett faktisk fungerer, sier han.

Teknologisk utvikling

I Kulturdepartementet får vi foreløpig opplyst at bakteppet her er teknologisk utvikling på feltet, og at gruppa bla skal se på om gjeldende regelverk er rustet til møtet med denne utviklingen.

Utvalget skal møtes for første gang i september og avlevere rapport i 2014.

Forrige kulturminister, Anniken Huitfeldt, uttalte seg positivt til blokkering av nettsider allerede i 2011.

- Det er et stort inngrep mot borgernes frihet, men absolutt noe vi vil vurdere som tiltak for å hindre spillavhengighet, sa Huitfeldt den gangen.

Medlemmene i gruppa

Kulturdepartementets ekspertgruppe på pengespill skal bestå av følgende medlemmer:

Atle Hamar, Lotteritilsynet (leder)

Jørgen Tharaldsen, Artplant

Bente Øverlie, Forbrukarombodet

Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Thomas Haugan Hepsø, Medietilsynet

Carl Fredrik Stenstrøm, Norsk Rikstoto

Jan Peder Strømslid, Norsk Tipping

Ingvild Myhre, Rådgiverne AS

Anita Fjærem, Technobigo Scandinavia

Silvija Seres, Teknologirådet

Rune Mentzoni, Universitetet i Bergen