Web 2.0-kongen av departementene

Web 2.0-kongen av departementene

Helse- og omsorgsdepartementet på Flickr, Facebook, Twitter og Youtube.

Helse- og omsorgsdepartementet deltar nå også på Facebook, for å nå folk der de er.

Fra tidligere var departementet på Twitter, og har en egen videokanal på Youtube, samt en bildestrøm på Flickr.

- Vi ønsker å delta på de arenaene folk bruker. Vi ser jo at svært mange nordmenn logger seg daglig på Facebook, og stadig flere tar i bruk Twitter. Vi vil her legge ut nyheter, videoer og bilder fra arrangementer som departementet deltar på, sier departementsråd Anne Kari Lande Hasle i en pressemelding.

Nye måter

Til Computerworlds It-helse sier kommunikasjonssjef Ingrid Vigerust at Facebook-satsingen er en logisk videreføring av departementets ønske å nå frem til flest mulig interesserte.

- Vi jobber hele tiden med å nå nye målgrupper, og det gjør vi gjennom også Facebook. Ikke alle leser pressemeldinger på regjeringen.no. Vi må tilrettelegge informasjon til andre, og bruker stadig nye måter, sier hun.

Hun viser til at departementet bruker mye lyd og bilder, og legger regelmessig ut videopresentajoner.

Bruker innspillene

Ifølge Vigerust har de ulike departementene stor uavhengighet i valg av måter å spre informasjon. Statsministeren Jens Stoltenberg har derimot spredd visjonen om at det tas i bruk flere kanaler for å nå befolkningen, også sosiale medier.

- Departementene vurderer selv hvilke midler de tar i bruk. Vi synes det er viktig å benytte oss av de virkemidler som finnes, sier Vigerust.

Helse- og omsorgsdepartementet følger aktivt med innspillene som de får gjennom de nye sosiale mediene. Ifølge Vigerust har Twitter-satsingen ført til direkte påvirkning fra lesere.

- Vi leser svarene på Twitter, og en del av dem har blitt direkte ført inn i arbeidet vårt. Rundt samhandlingsreformen satt vi opp en blogg, hvor vi også fikk mye debatt, sier hun.

I skrivende stund har Helse- og omsorgsdepartementet 791 følgere på Twitter, og litt over hundre "tilhengere" på Facebook.

Regjeringen.no vil fortsatt være den viktigste kilden for informasjon om Helse- og omsorgsdepartementet, men departementet vil også ta i bruk nye informasjonskanaler for å nå flest mulig.

Bli med på Computerworld It-helses frokostseminar 25. mars! Program og påmelding her.

Offentlig Sektor