Web 2.0 til offentlig sektor

Web 2.0 til offentlig sektor

Friprogsenteret har valgt Objectware som leverandør av web 2.0-prosjektportal.

Friprogsenteret har valgt Objectware som leverandør av en ”web 2.0”-prosjektportal basert på fri programvare for offentlig sektor.

Prosjektet skal utvikle et webbasert samhandlings- og dokumenthåndteringssystem på basis av fri programvare til bruk i offentlig sektor. Systemet skal kunne gjenbrukes av offentlige virksomheter, videreutvikles og lokalt tilpasses.

Glassfish

Målet med systemet er å forbedre effektiviteten i en offentlig virksomhet med utgangspunkt i web 2.0 funksjonalitet, knyttet til offentlig sektors daglige virke. Systemet skal støtte OpenOffice og ODF filformatet, i tillegg til andre formater.

- Vi er glade for å samarbeide med Objectware om dette viktige prosjektet. Til høsten vil alle offentlige virksomheter kunne ta i bruk dette samhandlings- og dokumenthåndteringssystemet, sier Heidi Arnesen Austlid, direktør i Friprogsenteret, i en pressemelding.

Systemet vil baseres på Glassfish WebSpace Server portalproduktet fra Sun og skal være i produksjon i løpet av høsten 2009.

Strategisk viktig

- Offentlig sektor er et strategisk viktig satsningsområde for oss, og denne løsningen vil være ett av flere viktige initiativer innen denne sektoren, uttaler Leif Ludvigsen, Administrerende direktør i Objectware.

Friprogsenteret er en pådriver for verdiskaping i offentlig sektor og næringsliv. Som uavhengig kompetansesenter er oppgaven å skape trygghet for valg, bruk og deling av fri programvare. Dette gjør Friprogsenteret ved å spre kunnskap, bygge nettverk og tilby arena for deling.

Friprogsenteret er finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Offentlig Sektor