Offentlige Ergo Group i vinden

Offentlige Ergo Group i vinden

Kommuner og andre offentlige etater trenger it for å ta nye tigersprang i den teknologiske utviklingen. Det liker Håvard Larsen.

Håvard Larsen har vært ansvarlig for Ergo Groups offentlige satsing i et drøyt år, han har store ambisjoner for Ergo Groups bidrag i den offentlige teknologiutvikling.

- Vår ambisjon er å klare å se det store bildet. I tillegg vil vi forsøke å ha så god innsikt i offentlige etaters arbeidsmåter, oppgaver og mål, at vi kan erstatte alle automatiserbare manuelle arbeidsoperasjoner. I tillegg er det et mål at alle enkeltstående it-løsninger skal settes i stand til å samhandle med organisasjonens andre it-løsninger, sier Larsen.

Skjer mye

Både Ergo Group og andre aktører opplever ny vekst og interesse fra kommuner og orgnaisasjoner.

- Mange sitter på løsinger utarbeidet på 90-tallet. I dag er kravene til samhandling og integrasjon på et helt annet nivå enn det som var tilfelle den gangen. De store utfordringene ligger på tre områder: Portaler i utvidet forstand, integrasjon av løsninger og på drift av applikasjoner. Vi er slett ikke alene om både tilby løsninger og vinne kontrakter på disse feltene, men vi er blant dem som er litt i vinden for tiden, mener Larsen.

Han tar dette som et tegn på at Ergo har klart å følge med i timen, slik at de har oversikt over hvor skoen trykker i det offentlige for øyeblikket.

Samarbeid

Alt i alt finnes det opp mot 40 kommunesamarbeid innen it-området i dag. Faktisk er det slik at det nå er et fåtall kommuner som ikke har et eller annet samarbeid på gang med en eller flere nabokommuner.

- Samarbeidet varierer sterkt, fra noen som har et enkelt samarbeid på innkjøp, til andre som har et avansert samarbeid på løsninger og drift av applikasjoner, påpeker Larsen.

De offentlige etater er altså i full gang med å utbedre sin digitale plattform. Leverandørene står klare med løsninger for samspill og videreutvikling.

- Mitt inntrykk er at de fleste leverandører i dag tenker integrasjon og er interessert i å levere løsninger som samspiller med gamle systemer, og andre leverandører. Det gjelder også oss i Ergo Group, sier Håvard Larsen.