Offentlige it-prosjekter sprekker

Offentlige it-prosjekter som sprekker koster nærmere 6 milliarder kroner hvert år.

Oppdatert: Dette kommer frem i en fersk undersøkelse fra forskningsinstitusjonen Simula Research Laboratory på Fornebu. Simula har dybdeintervjuet en lang rekke sjefer og prosjektledere i it-bransjen om temaet.

I alt tre av fire it-prosjekter sprenger budsjettrammene, og det er offentlige etater som har minst kontroll. Her er det i gjennomsnitt overskridelser på 67 prosent i forhold til det leverandørene tror i forkant prosjektene skal koste. Det betyr at et it-prosjekt til en planlagt kostnad på 100 millioner kroner ender opp med en sluttregning på 167 millioner kroner.

I omtrent halvparten av tilfellene tar it-leverandøren alle de ekstra kostnadene på egen kappe. I noen tilfeller deles ekstraregningen mellom leverandør og kunde, men ofte må kunden betale alt selv. Det kommer an på hva slags kontrakt det dreier seg om.

Beregninger Simula har gjort viser at de offentlige kundene selv måtte punge ut 2,24 milliarder kroner ekstra i fjor bare til it-konsulenter.

- Dette er bare toppen av isfjellet. I tillegg kommer ekstra utgifter til maskinvare, support, forsinkelse, interne arbeidstimer og lignende. Totalt kan det dreie seg om på en årlig ekstraregning på 4-6 milliarder kroner, forsker Kjetil Moløkken hos Simula.