Offentlige krav bremser outsourcing

Offentlige krav bremser outsourcing

CEBIT: Toppsjefer som må i fengsel på grunn av manglende oppfølging av lover og regler, gjør mange skeptiske til å sette bort it-tjenester.
Myndigheter over hele verden har de siste årene innført nye regler som griper rett inn i it-avdelingenes hverdag. I Europa har særlig de såkalte Basel II-kravene ført til store omlegginger i it- og lagringssystemene i mange banker.

Grunntanken i Basel II er at finansielle institusjoner kan bedre sin kreditt-verdighet gjennom å ha et bevisst forhold til hvordan og hvor lenge ulike typer data lagres.

Skjerpingen av kravene har skjedd samtidig med at Enron og andre skandaler er rullet opp, ofte med fengselsstraffer for de ansvarlige som konsekvens.

- Mange ledere kommer til å tenke seg om en gang til når bortsetting av datatjenester vurderes. Gartner tror generelt at offentlige krav fører til at bremsene settes på for økt bruk av outsourcing, sier Debra Logan i analyseselskapet Gartner.

Kravene til større åpenhet betyr grunnleggende endringer i mange organisasjoner. Med strenge straffer som ris bak speilet vil topplederne kvie seg for å overlate administrasjonen av forretningskritiske data til folk utenfor deres direkte kontroll.

- Skal du bygge et hus er det mange krav du må forholde deg til. Slik er det ikke med it-arkitektur. I løpet av fem år kommer dette til å endre seg drastisk i retning av mer regelverk it-sjefene må forholde seg til, hevdet Logan på en pressekonferanse i regi av Hitachi Data Systems på årets Cebit-messe.

I motsetning til andre store it-omlegginger, som oppgraderingene i forbindelse med årtusenskifter, kan ikke strengere krav fra myndighetene tilfredsstilles ved hjelp av kortsiktige skippertak. Anbefalingen fra Hitachis Cebit-panel er å opprette egne enheter som følger opp krav fra myndighetene.

Ny teknologi gjør at regelverket må implementeres på nye områder. For tiden overraskes mange bedrifter av at enkelte typer regelverk setter krav til at alle øyeblikksmeldinger (instant messaging) skal lagres.

- Ofte må helt enkle spørsmål besvares, som når kan jeg slette denne eposten, påpeker Stefan Huth i Ixos Software, et selskap som har spesialisert seg på å merke informasjon slik at de ansvarlige vet når dataene kan slettes.

Kaste alt

Datalagringsindustrien har med stor appetitt kastet seg over Basel II og andre myndighetskrav. I stedet for å kjøpe ny kapasitet dreier mye seg om å vite hvilke data som må lagres hvor lenge. Og viktigst av alt, informasjonen må være mulig å få tak i. Den gamle filosofien om at alt lagres til alt kastes, holder ikke lenger.

- Før gjemte vi informasjon når revisorene kom. Nå må vi vise fram alt før de i det hele tatt har rukket å stille noen spørsmål, sier it-sjef Alexnader McLaren i den store tyske banken BHW Bausparkasse.

Panelet var skjønt enige om at det ikke er mulig å tilfredsstille myndighetenes krav hundre prosent. Digitale assistenter og smarte telefoner gjør at ansatte lagrer informasjon utenfor it-sjefens rekkevidde. Sløve eller uærlige folk er det også lite it-sjefen kan gjøre med.

Det må ikke forhindre stor grad av selvransakelse.

- Alle de nye kravene fra offentlig myndigheter gir it-avdelingene mulighet til å foreta en opprydning i eget hus, en ryddejobb de uansett burde har gjort, oppsummerte Hitachi Data Systems europeiske markedssjef Tony Reid.