Offentlige tjenester fenger ikke

Offentlige digitale tjenester i Norge er blant verdens beste, men de er for dårlig markedsført til at folk bruker dem.

Norge ligger langt fremme innen offentlig elektronisk forvaltning, og offentlige tjenester vurderes nå som tilnærmet like gode som tjenestene innen privat sektor.

Likevel er bruken for lav. Det er konklusjonene i Accentures ferske globale rapport om utviklingen innen offentlig elektronisk forvaltning.

Accenture har for sjuende år på rad gjennomført en global undersøkelse om offentlig elektronisk forvaltning. Årets funn viser at myndighetene i land som leder utviklingen etablerer sofistikerte, interaktive og transaksjonsorienterte tjenester som konkurrerer med de beste løsningene i privat sektor.

Enkle i bruk

Tjenestene har brukervennlig oppbygning og slås sammen for å gjøre det enkelt for brukerne. I tillegg arbeides det aktivt med å markedsføre løsningene og bygge tillit hos befolkningen.

Markedsføring er avgjørende for at flere nordmenn skal ta i bruk tjenestene, poengterer Accenture.

- Norske myndigheter må bygge tillit og markedsføre for å få fart på offentlig elektronisk forvaltning. Altinn er et godt eksempel på en digital tjeneste som folk virkelig har tatt i bruk. Over 1,4 millioner nordmenn har levert selvangivelsen via Altinn i 2006, noe som er mer enn dobbelt så mange som i 2004, sier Jon Helge Andersen, seniorkonsulent i Accenture i en pressemelding.

Flat utvikling

Til tross for en stadig større forståelse for verdien av økt bruk av digitale tjenester har likevel innføringen av nye tjenester vært relativt begrenset i alle land. Som et resultat av dette har bruksmønsteret for digitale tjenester forholdt seg relativt flatt det siste året, viser den globale undersøkelsen.

Befolkningen i 20 av de 21 landene undersøkelsen er gjennomført i synes at privat sektor gjør en bedre jobb enn myndighetene i utviklingen av digitale tjenester.

Selv om synet på offentlige digitale tjenester er relativt god, er bruken i Norge fortsatt lav, viser undersøkelsen.

– Selv om Norge i internasjonal sammenheng ligger i tet på bruk av offentlige digitale tjenester, er bruken relativt lav. Med høy tilgang til Internett og en oppfatning av at de offentlige tjenestene er tilnærmet like gode som i privat sektor, vil det tvinges fram et ønske om flere digitale tjenester. Selv om nordmenn kan benytte digitale tjenester ved hjelp av flere forskjellige teknologier, vil den høye penetrasjonen av hjemme-pc-er gjøre internett til det naturlige valget, sier Jon Helge Andersen, seniorkonsulent i Accenture i Norge.