http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

Microsoft har lenge presset på for å få bedriftene til å gå over fra lisensbasert til abonnementsbetalt programvare. Nå varsler Microsoft innstramninger i produktsupporten som vil øke presset ytterligere.


Microsoft Office er det mest utbredte produktivitetsverktøyet i bedriftene. Men det finnes ikke én versjon for alle formål. Tvert imot er det flere valgmuligheter – og ulike konsekvenser av valget som bedriften tar.


Et vell av valgmuligheter


MS Office utgjør et vell av valgmuligheter, fastslår amerikanske Computerworld">http://www.computerworld.com/article/3205968/office-software/what-are-th... i en oppdatering av status for Microsofts Office-programvare ved inngangen til 2018.


Vi har Office for Iphone, Office for Ipad, Office for Android-enheter, Office for Windows-PC-er og Mac-er, Office med bare noen få applikasjoner og Office med en bråte apper.


På den andre siden koker det egentlig ned til to valg. Det ene er mest kjent som Office 2016 og har røtter langt tilbake i forrige århundre. Etterfølgeren er snart klar under navnet Office 2019. Det andre alternativet er Office 365, abonnementsversjonen som så dagens lys i 2011 og som Microsoft vil ha alle over på.


Forskjellene mellom versjonene kan være forvirrende, ettersom de i utgangspunktet stort sett inkluderer de samme enkeltprogrammene.


Betalingsmåten


Betalingsmåten er kanskje den største ulikheten mellom Office 2016 og Office 365.


Microsoft kaller Office 2016 for et «engangskjøp», enten man kjøper ett eksemplar av programmet eller hundrevis av eksemplarer samtidig som ledd i et større bedriftsinnkjøp. På engelsk brukes ofte begrepet «perpetual» – evigvarende.


Kjøpet, som egentlig er en lisens som gir kjøperen rett til å bruke programvaren på lovlig vis, gir brukeren rett til å benytte Office  2016 til evig tid. Med andre ord er det ingen utløpsfrist på programvaren.


Office 365 representerer anskaffelsesmetoden som Microsoft nå går ut aggressivt med. Her snakker vi om en abonnementstjeneste der man kan velge mellom månedlige eller årlige innbetalinger. Betaler man på årsbasis, får man en viss besparelse som belønning for at man har bundet seg til abonnementet for lengre tid enn bare én måned.


Et par norske regneeksempler: Office 365 Home koster i Norge 90 kroner inklusive mva. i måneden ved månedlig betaling. Betaler man årsabonnement isteden, sparer man 16 prosent. Den samme prosentvise besparelsen får man for eksempel på Office 365 Business Premium. Dette er eksempler fra Microsofts norske nettsider. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og offentlige etater forhandler gjerne direkte med forhandlere som gir andre priser enn dem vi ser på nettet.


Som ved enhver abonnementsløsning leveres Office 365 som en tjeneste, ikke en vare. For Office betyr dette at man får rett til å kjøre Office-programmene bare så lenge man betaler månedsbeløpet.


Office 365-variantene går fra individuelle forbrukerplaner (Office 365 Personal) via versjoner for mindre bedrifter (Office 365 Business) til Office for utdanningsinstitusjoner (Office 365 Education E5) og større bedrifter og konsern (Office 365 Enterprise E3).


Office-tjenestene


Viktigere enn forskjellene i betalingsmåte er Microsofts innføring av raskere produktutvikling og hyppigere oppdateringer.


Måten som Office 2016 leveres på, gjelder egentlig for programvarestøtten også. Microsoft tilbyr månedlige sikkerhetsoppdateringer, vanligvis den andre tirsdagen i hver måned, samt andre feilrettinger gjennom de første fem årene av en versjons levetid.


Men Office 2016 får ingen oppgradering som innebærer nye egenskaper og ny funksjonalitet. Når du har kjøpt en Office 2016-programpakke, har du fått utlevert det du skal ha. Hverken mer eller mindre.


Når Microsoft er klar med en ny versjon, må du betale på nytt på forhånd for den nye versjonen.


Office 365 har en helt annen tjenestemodell. Selv om brukerne av Office 365 får de samme sikkerhetsoppdateringene og feilfiksene som Office 2016-brukerne, får de også nye egenskaper og funksjonalitet to ganger i året.


Microsoft har lovt en oppfølger til Office 2016, men ingenting utover det.


Office og skytjenestene


I april i fjor kunngjorde Microsoft en grunnleggende endring som berører etterfølgerne til Office 2016. Etter 13. oktober 2020 må Office-programmer som er kjøpt med engangsbetaling, være innenfor sin såkalte «mainstream support-periode» for å kunne kobles opp til Microsofts skytjenester.


I praksis halverer dette tiden som programvare kjøpt på tradisjonelt vis kan brukes. Dette innebærer at Microsoft er i ferd med å bli enda mer aggressiv i bestrebelsene på å presse sine bedriftskunder over på Office 365.


Og Microsoft ser ingen grunn til å skjemmes over det. Tvert imot har Microsoft brukt ledende medarbeidere til å blogge om fordelene ved å gå over til Office 365.


Office-støtten i fremtiden


1. februar i år lettet Microsoft på sløret om hvordan støtten til Office 2019 vil bli. Dette er etterfølgeren til dagens Office 2016 for dem som betaler en engangssum for programvaren. 2019-oppgraderingen kommer på markedet i løpet av 2018.


Kort sagt vil støtten bli kraftig redusert. Støttetiden for Office 2019 vil bli redusert med 30 prosent, og muligheten til å koble seg opp mot Microsofts skytjenester vil stanse høsten 2023.


En felles pensjonering av Office 2016 og 2019 er det sterkeste signalet Microsoft har sendt ut til nå om at det blir slutt på muligheten til å kjøpe Microsoft Office med engangsbetaling etter Office 2019. Det betyr at Office 365-abonnement blir den eneste måten å få tilgang til Office-programmene.


Som om ikke det var nok – nå har Microsoft også kunngjort at Office 2019 bare vil bli supportert på Windows 10-plattformen, til tross for at både Windows 7 og 8.1 fortsatt vil ha support når Office 2019 lanseres. Men altså ikke i forbindelse med Office 2019.


Det samme gjelder enkelte Office 365-versjoner, der brukerne også må over på Windows 10 i løpet av to år fra nå.


– Dette vil sikre at både Office og Windows får regulære, samordnede oppdateringer som vil gi et sikkert miljø med de nyeste funksjoner og egenskaper, skriver Microsoft.