OfficeShop haler Universitetsavtale

Universitetet i Oslo har inngått en toåring rammeavtale med OfficeShop.

Avtalen innebærer kjøp av pcer og data-utstyr. Avtalen er utvidelse av en eksisterende avtale som partene har hatt de siste to år.

I denne perioden har Universitetet kjøpt datautstyr for rundt 10,5 millioner kroner i året.