OfficeShop øker

Pc-leverandøren OfficeShop omsatte for 31,4 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Det er en vekst på 52,4 prosent sammenlignet med denne perioden i 2001. Til tross for veksten, fikk selskapet et underskudd etter skatt på 2,7 millioner kroner.

Det er dårligere enn i 2001, da underskuddet var på 300.000 kroner.

Hovedårsaken er kunder som ikke har gjort opp for seg, og selskapet må gjøre en ekstraordinær nedskrivning av kundefordringer på to millioner kroner. Selskapet tror på videre vekst i 2003, med positive resultater.