Offshore outsourcing lite lønnsomt

Offshore outsourcing lite lønnsomt

De gjennomsnittlige innsparingene ved å sette bort it-drift til utlandet er på under ti prosent.

Antallet selskaper som velger å la it-eksperter i andre land overta it-driften stiger. Men en undersøkelse blant 5.000 amerikanske ledere viser at innsparingene ikke er så store som forventet.

- De fleste i ledelsen tror de skal redusere kostnadene med en tredjedel eller til og med halvparten. Det er rett og slett ikke realistisk, sier Phillip Hatch, sjef i analyseselskapet Ventoro til Network World.

Ventoros "Offshore 2005 Research report" viser at kostnadsreduksjonene i realiteten bare er litt over ni prosent i gjennomsnitt.

- Tar du bort selskapene som har opplevd katastrofale feilsatsninger i forbindelse med outsourcing til utlandet, og bare tar med vellykkede prosjekter, er innsparingene 19 prosent i gjennomsnitt, understreker Hatch.

Samtidig hadde halvparten av offshoring-prosjektene ingen kostnadsreduserende effekt. I enkelte tilfeller steg til og med kostnadene. Som oftest er det kunden selv som har skylden for at outsourcings-prosjektene mislykkes.

- Om outsourcingsstrategien blir suksess eller fiasko avhenger av lederen som er ansvarlig for gjennomføringen, understreker Ventoro-sjefen.

En av tre bedrifter i undersøkelsen valgte å reversere hele eller deler av sin offshore outsourcing. Likevel svarer hele 73 prosent at de fortsatt har it-drift i utlandet som sin langsiktige strategi.