Ok, men ikke helt topp

Ok, men ikke helt topp

Forsiden til Fokus er svært stor å laste ned. Men skriften er for liten. Teksten "et av Norges beste fastrentelån" får oss til å lure på hvem som har det beste tilbudet i Norge.
*** Totalkarakter 4 av 10 ***

Fokus Bank er en forretningsbank med 64 kontorer spredt rundt i Norge, og hovedkontor i Trondheim. Banken er en del av Danske Bank AS, som er et av Nordens ledende finanskonsern. Fokus Bank er ansvarlig for konsernets samlede virksomhet i Norge og har ca. 1.000 medarbeidere.

Å evaluere nettsidene til et bankkonsern av denne dimensjonen gjør at det er nødvendig å begrense seg. Denne evalueringen har derfor fokusert på hvordan Fokus framstår for potensielle kunder av banken. Vi har heller ikke evaluert nettbanken til Fokus, men kun introduksjonen av nettbanken for brukere som vurderer å bli kunder av nettbanken.

Presentasjon/merkevare - karakter 5 av 10

Førsteinntrykket av www.fokus.no er ok, uten at det er helt topp. Førstesiden består av et bilde i toppen (som skifter for hver gang man laster siden), toppmenyer, to kolonner med nyheter og tilbud, og en kolonne til høyre med kontaktskjema og linker til nyttige verktøy.

Teksten på det ene bildet i toppen "et av Norges beste fastrentelån" er grei, men får oss til å lure på hvem som har det beste tilbudet i Norge og ikke bare et av de beste som Fokus har.

Designet på førstesiden er greit, men det går med mye plass til bildet øverst. Kontrasten til menyen i toppen er dårlig, samtidig som generelle menynavn som Innstillinger og Oversikt trekker ned. De globale valgene Søk, Kontakt osv. burde plasseres i toppen slik at de ikke ser ut som et undernivå til Person og Bedrift. Hjem-lenken bør ikke finnes på forsiden.

Person og Bedrift burde gjøres enda større slik at dette valget blir tydeligere for brukeren.

Mange banker kutter ut å ha et eget nyhetsarkiv fordi de ønsker å styre brukerne til tilbud og tjenester. Sakene på forsiden til fokus.no er imidlertid aktuelle og gjør at sidene ser levende ut. Fokus burde imidlertid skille bedre mellom produkt-tilbud og mer redaksjonelt stoff. I dag ser alle sakene på forsiden ut som nyheter og det kan føre til at brukerne ikke leser disse hvis de er ute mer produktrelatert informasjon.

Noen tjenester og tilbud er synliggjort fra forsiden, men Fokus burde vist mye mer av bredden i utvalget allerede på forsiden. På forsiden til Fokus er det for eksempel ingenting som indikerer at Fokus selger forsikringer eller har tilpassede kundeprogram. Dette kommer først fram etter at man har klikket på menypunktet Person.

Som man kan forvente av en såpass stor bedrift som Fokus, finnes det et eget pressesenter og informasjon om bedriften Fokus. Dette er bra.

"Raskt til business" - karakter 4 av 10

Nettsidene til Fokus skårer her middels bra. Det er greit å finne fram til det man trenger, men forbedringspotensialet i forhold til å gjøre det enkelt for brukerne er også tilstede.

Noe av det som er positivt er at Fokus har laget en egen tjeneste på forsiden der man kan be om å bli oppringt og få hjelp. Dette er en fin tjeneste som gjør Fokus mer kundevennlige. Det er også positivt at Fokus har et sentralt telefonnummer kundene kan bruke for å få hjelp. Dette nummeret og nummeret til hovedkontoret finner man ved å trykke på linken Kontakt oss. Ideelt sett burde imidlertid disse numrene også vært tilgjengelig på forsiden, og kunne for eksempel ligget helt i bunnen av siden.

For å se hvordan Fokus sine nettsider står seg i forhold til andre banker har jeg sammenlignet de med blant annet Nordea og DnBNOR. I forhold til Nordea klarer Fokus seg greit, mens DnBNOR ligger et nivå over. Noen eksempel på forskjeller mellom Fokus og DnBNOR:

* Både Fokus og DnBNOR benytter en kombinasjon av en toppmeny og en venstremeny. Hos Fokus fungerer denne sånn noenlunde, men for å gjøre veien til tjenestene kortere burde venstremenyen for Privat kunder vært synlig fra forsiden. Dette ville synliggjort tjenestespekteret bedre enn ved å ha to kolonner med aktuelle saker.

* DnBNOR har en A-Å oversikt over produkter fra forsiden, men det har ikke Fokus. En slik tjeneste gjør det mye enklere for brukerne å finne fram raskt fra forsiden.

* Grupperingen av menyene i toppen er ikke ideell hos Fokus. Her ville det mer naturlig om Kontakt, søk og oversikt (som egentlig burde hete Nettstedskart) var skilt ut.

* Fokus mangler god feedback i menyene sine. God feedback eller markering av hvilket menypunkt man befinner seg under gjør det lett for brukerne å orientere seg i løsningen. DnBNOR gir feedback til brukerne både gjennom menyene og en brødsmulesti.

* Søk og logg inn bør være presentert som åpne felt i stedet for som linker til tjenestene. Ved å gjøre søk og logg inn tilgjengelig fra forsiden gir banken inntrykk av å være åpen og inviterende til brukerne. Fokus har kun link til søk og logg inn mens DnBNOR har åpne felt.

* Linken til forsiden er mer synlig hos DnBNOR.

Men også Fokus har positive elementer ved sidene sine. Et eksempel er at de har en egen godt synlig sak på hvordan man kan bli kunde av Fokus, og enkel tilgang til diverse kalkulatorer har DnBNOR og Fokus felles.

Fokus har også en demo av nettbanken sin som er lett å finne og det er enkelt å bestille nettbank tilgang via nettet.

Tilpasning og tilrettelegging - karakter 4 av 10

Teksten på Fokus sine nettsider er for liten og kan ikke skaleres i nettleseren. Dette gjør at sidene vil være tunge å lese for Norges 130 000 svaksynte brukere. Spesielt vil det være slitsomt å lese teksten som har dårlig kontrast, som den grå menylinjen i toppen.

Nettsidene fungerer greit for de som har 800x600 i skjermoppløsning.

Det er et betydelig problem at venstremenyen ikke oppdateres når man trykker back/tilbake ved bruk av løsningen. Dette gjør at brukerne lett kan bli forvirret og ikke forstå hvor de befinner seg. Framesløsningen til Fokus gjør at URL,ene ikke blir logiske + at man kan 8henge igjen8 med en URL når man egentlig er inne på en helt annen side. Dette kan virke svært forvirrende.

Menysystemet til Fokus bank er problematisk. Etter å ha klikket på person, klikker man på et menyvalg på nivå 2 - for eksempel Lån. Da forsvinner nivå 2 fra menyen. Dette gjør navigasjonen forvirrende.

Forsiden til Fokus er svært stor (212 kb testet med Siteconfidence). Dette er unødvendig stort for en side med så lite grafikk. Nedlastingstiden vil være altfor lang for brukere uten rask bredbåndoppkobling.