Økende driftstap i Opera

Kraftig økning i kostnadene medfører et større driftsunderskudd for Opera Software.

Opera Software omsatte for 37,5 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 52,7 prosent i forhold til tredje kvartal 2004. I løpet av årets ni første måneder har Opera generert en omsetning på 105,9 millioner kroner.

Omsetningen som stammer fra terminalprodukter økte fra 15,1 millioner kroner i tredje kvartal 2004 til 31,4 millioner kroner i tredje kvartal i år - en vekst på 107,9 prosent.

Antall telefoner solgt til sluttbrukere som inneholder Operas nettleser havnet på totalt 4,2 millioner enheter i tredje kvartal, sammenlignet med 2,6 millioner enheter i samme periode i fjor.

Kraftig kostnadsøkning

For årets tre første kvartaler var Opera installert på 10,9 millioner mobile enheter.

Inntektene fra desktop-produktene falt som forventet, fra 9,4 millioner i fjor til 6,1 millioner i år.

Kostandene øker kraftig. I tredje kvartal 2005 beløp de totale driftskostnadene seg til 42,6 millioner kroner. På samme tid i fjor var kostnadene 27,1 millioner kroner.

Det første til at driftsresultatet (EBIT) havnet på minus 5,1 millioner kroner, sammenlignet med minus 3 millioner i samme periode i fjor.