Økende hodepine for konsulentbransjen

Økende hodepine for konsulentbransjen

Norske it-konsulententer opplever en økning på 25 prosent i sykefravær. - Dette kan være et faresignal om at ting er på feil vei, sier Per Morten Hoff i IKT Norge.

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at sykefraværet i Norge er på vei oppover igjen. 4. kvartal 2005 var det totale sykefraværet på 6,7 prosent mot 6,4 prosent samme kvartal i 2004, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding.

 

Inn i tallene ligger andre oppsiktvekkende utviklinger. For kategori "Databehanlingsvirksomhet", som innebærer blant annen mye av konsulentvirksomheten i it-bransjen, har sykefraværet gått opp fra 2,6 prosent til 3,1 prosent, fra tredje til fjerde kvartal i 2005. I 2004 var tallene for de siste to kvartalene 2,6 prosent og 2,7 prosent.

 

Oppgangen fra 816 personer til 1003 i løpet av de siste tre månedene i 2005 betyr en økning på nesten 25 prosent.

 

- Dette er betydelige antall. Det bør ikke øke mer, sier Per Morten Hoff i IKT Norge til Computerworld.no.

 

Omstillinger i bransjen

 

Hoff har ikke fått signaler på at det har blitt mer sykefravær i it-bransjen, og er overrasket over tallene.

                       

- Det kan hende at noen av omstillingene som skjer i bransjen er årsak til dette. Mange bedrifter er i endring, og det medfører ekstra stress og sykefravær hos de ansatte, sier Hoff.

 

Hoff mener det er altfor tidlig å snakke om en trend.

 

- Vi bør se dette an over en lengere periode. Heldigvis ligger sykefraværet

generelt lavt for bransjen. Vi bør ikke dramatisere dette, men hvis økningen skulle holde seg på 25 prosent over ett år vil det være alvorlig, sier Hoff.

 

Pekepinn for hele bransjen

 

Hoff presiserer at kategorien "Databehanlingsvirksomhet" ikke innbærer hele databransjen, og er litt merkelig sammensatt. IKT Norge jobber med å få statistikkene bedre lagt opp for databransjen fra neste år.

 

Til tross for det er kategorien "Databehanlingsvirksomhet" en pekepinn for hele bransjen. I kategorien ligger blant annen "Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare", ""Konsulentvirksomhet tilknyttet system og programvare", "Databehandling" og "Drift av databaser".

 

- Dette kan være en faresignal om at ting er på feil vei. Det er all grunn for oss til å følge med og være obs. Men det kan også være tilfeldigheter som gir dette store utslaget, sier Hoff.

 

Norge sliter mer med helse

 

Generelt sett økte sykefraværet i Norge i de siste tre måneden i 2005 i forhold til 2004 med 0,3 prosent. Fraværet mellom 8 og 12 uker øker mest, mens sykefraværet utover et halvt år fortsetter å synke.

 

- Tidligere og tettere oppfølging kan hjelpe folk raskere tilbake til arbeid, sier trygdedirektør Nanna Stender i pressemeldingen.

 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,8 prosent mot 5,5 prosent i fjerde kvartal 2004. Det egenmeldte fraværet går noe ned fra 1,0 til 0,9 prosent.

 

Siden avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i fjerde kvartal 2001, er sykefraværet redusert med 10 prosent. I fjerde kvartal 2005 økte imidlertid sykefraværet i både IA og ikke-IA-bedrifter.

 

Les hele undersøkelsen på SSBs websider.