Økende Linux-andel

Økende Linux-andel

I 2008 vil hver tredje solgte server være en Linux-server.
IDC tror Linux-servere i 2008 vil utgjøre 29 prosent av det totale server-markedet. Analyseselskapet slår fast at dette er en oppgang på 12 prosent, sammenlignet med 2003, og utgjør en omsetning på 9,7 milliarder dollar.

Salget av servere som kjører på Windows vil sammenligningsvis ligge i området 23 milliarder dollar. Det tilsvarerer en markedsandel på bare 37 prosent. I solgte enheter vil imidlertid Microsofts andel være så høy som 60 prosent. I dag er den rundt 63 prosent.

IDC anslår at det samlede server-markedet i 2008 vil være verdt 60,8 millarder dollar. Årlig vekst i de neste fem årene ventes å bli 3,8 prosent. Forventet omsetning i år er på 53 milliarder dollar. Veksten vil være sterkest i Øst-Europa og Asia. I disse regionene estimeres den årlige veksten til mer enn 6,5 prosent.

Analyseselskapet tror også at bruken av bladservere, i likhet med Linux, vil øke raskt. I dag utgjør dette segmentet fattige fire prosent av markedet. I 2008 vil markedsandelen ligge på rundt 29 prosent.