Økende skepsis til Linux

Økende skepsis til Linux

IDC og Gartner slår fast at SCOs aggressive strategi har gjort mange mer skeptiske til Linux. De fleste lar seg likevel ikke stoppe.
SCOs aggressive strategi for å beskytte det selskapet mener er intellektuell eiendom, har til nå først og fremst rammet IBM. Men i forrige uke bestemte SCO seg for også å gå til sak mot brukere av Linux. Det er ventet å skape enda større usikkerhet rundt fremtiden for Linux og bruken av åpen kildekode.

IDC slår i en fersk rapport fast at, uavhengig av om SCOs krav er rettmessige eller ikke, får bråket konsekvenser for mange bedrifters Linux-strategi. I bank- og finanssektoren er dette spesielt tydelig, mener analyseselskapet.

-- Banker er tradisjonelt skvetne overfor ny teknologi. Nå har de enda et argument for å la Linux-toget gå, slår analysedirektør Jeanne Capachin i IDC Financial Insight fast.

En fot på bremsen

Også Gartner har observert en viss grad av nervøsitet i markedet. På selskapets Datacenter-konferanse i desember ble det gjennomført en undersøkelse blant deltagerne. Målet var å finne ut hvordan oppstyret rundt SCO påvirket it-beslutningstageres vilje til å ta i bruk Linux.

Fire prosent oppga at de hadde stoppet konkrete prosjekter på grunn av rettsoppgjøret. 23 prosent fortalte om Linux-strategier som var utsatt. 15 prosent visste ikke om bråket mellom SCO og IBM, mens majoriteten, 58 prosent, slo fast at alle Linux-prosjekter ble gjennomført som planlagt.

-- Dette var ikke en vitenskapelig undersøkelse, men jeg tror den gir et noenlunde riktig bilde av situasjonen. Mange har èn fot på bremsen og prøver å forberede seg til hva som kan komme. Det er kanskje en klok avgjørelse uansett hva som blir fasiten mellom SCO og IBM, sier Andy Butler, analytiker og direktør i Gartner.

-- I hvilken grad vil du si søksmålene fra SCO har påvirket adopsjonen av Linux?

-- Det har vært en liten senkning i hastigheten, men ikke mye. Forskjellen er at mange er litt mer forsiktige og kanskje involverer advokatstanden før store Linux-strategier blir lagt, mener Butler.

Store konsekvenser

Butler vil på vegne av Gartner ikke spekulere i hvem som har de beste kortene, men slår fast at en eventuell rettsavgjørelse i SCOs favør vil få store konsekvenser. Ikke bare for Linux, men for hele tankegangen om åpen kildekode og miljøet som i dag lever av det.

En dom som slår fast at SCO har intellektuelt eierskap i Linux vil åpne slusene for en rekke andre lignende søksmål, mener analytikeren.

Dette vil ikke være nok til å stoppe adopsjonen av Linux og åpne løsninger, men vil sette et solid skudd for baugen til selskaper som i dag selger og distribuerer løsninger basert på åpen kildekode. Butler peker at dette er selskaper som sliter med å tjene penger også i dag.

-- Gartner har ikke den juridiske kompetansen til å vurdere om SCO har mulighet til å lykkes, og ingen kan sikkert forutsi hva konsekvensen vil bli hvis selskapet når frem. Det som er sikkert er at SCO genuint tror de har en god sak og at IBM vil slåss det de kan gjennom hele rettsapparatet. Det er nok til at det oppstår usikkerhet rundt fremtiden til Linux og åpen kildekode, sier Butler.

Forbi Unix uansett

Konsekvensene av SCOs aggressive strategi er likevel ikke større enn at Gartner spår en fortsatt betydelig vekst i bruken av Linux. Uavhengig av bråket det siste året, oppfatter stadig flere bedrifter operativsystemet som et alternativ til Windows og enda mer til Unix.

Gartner tror omsetningen av Linux i 2008 vil passere Unix. Da er tallene justert for SCOs påvirkning.

-- Linux ligger godt etter Unix i dag, men vi ser en trend hvor operativsystemet tar over både for AIX, Solaris og de andre Unix-versjonene, sier Butler.

Rettsaken mellom SCO og IBM er berammet til april neste år, men det er ventet at prosessen vil dra ut. Butler tror tvisten tidligst vil bli avgjort mot sommeren 2006. Det ligger med andre ord an til flere år med usikkerhet om fremtiden til Linux.

Brenner broene

Men like stor usikkerhet er til SCOs fremtid. De mange søksmålene sørger for at selskapet effektivt brenner alle sine broer. For selv om søksmålet skulle nå frem, og pengene strømmer inn, vil selskapet også i fremtiden ha behov for de kundene de nå skremmer bort.

-- SCO har skapt en utrolig mengde "bad will". Vil SCO noensinne kunne leve med sin alminnelige forretningsdrift? Kanskje kan de ikke vinne uansett. Det tror jeg gjør bransjen litt trist, for SCO har en stolt tradisjon de nå kanskje ikke kan vinne tilbake, sier Butler.