Øker båndbredden for 10. gang

Øker båndbredden for 10. gang

Nextgentel øker bredbåndshastighetene i både bedrifts- og privatmarkedet. Omfattende tiltak på kundeservice begynner å få effekt, melder selskapet.

- Nextgentel øker båndbreddene for tiende gang uten tilsvarende økning i prisen, og forbedrer dermed forspranget som den nasjonale bredbåndsaktøren som gir mest bredbånd for pengene i Norge, sier administrerende direktør Olav Stokke.

Han legger videre til at selskapet også har redusert prisen på ADSL2+ kraftig, og forenklet tilbudet slik at det kun leveres ett ADSL 2+ produkt med fri hastighet opp til 20 Mb/s netto. .

- Vi endrer og forenkler produktspekteret dramatisk i privatmarkedet, og innfører samtidig et nytt prinsipp som lar kundens linjekvalitet avgjøre hastigheten en får, innenfor rammen av hva man ønsker å betale, sier Stokke

Julekampanje

Stokke hevder i pressemeldingen at selskapet har iverksatt en rekke tiltak innenfor kundeservice som gjør at Nextgentel er på god vei til å levere den beste totale bredbåndsopplevelsen for alle kunder.

- Det er nå grunn til å spørre seg selv om hvorfor man har bredbånd fra Telenor når man kan få nesten dobbel ytelse til nesten samme pris, eller få samme ytelse til en langt lavere pris. Faktisk så er vårt billigste produkt nesten 1000 kroner billigere enn Telenors tilsvarende produkt per år, hevder Stokke.

For de mest vanlige abonnementene i privatmarkedet økes hastighetene med 40-50 prosent inn til brukeren, og hastigheten for det rimeligste abonnementet er nå satt til opptil 1,5 Mb/s til en månedlig pris av kr. 270 kroner. ADSL 2+ blir nå tilgjengelig opptil 20 Mb/s til kun 548 kroner per måned.

Som en del av den pågående julekampanjen selges alle produktene nå med fri etablering, inklusive lån av ruter i hele kontraktsperioden.

Kjapp oppgradering

Nextgentel foretok hastighetsøkninger forrige gang i august i år, og kundene fikk oppjustert sine nye hastigheter innen september. Eksisterende kunder vil denne gangen bli oppjustert innen utløpet av januar 2006.

Et nyutviklet styringssystem vil justere den effektive båndbredden for den enkelte kunde slik at linjen vil levere det maksimale i forhold til linjens tekniske kvalitet, innenfor nærmeste produktklasse bestemt av den pris kunden betaler i dag.

Maksimal båndbredde er avhengig av linjelengde til sentral, kobberkvalitet og kapasitetsutnyttelse i aksessnettet.

De tekniske problemene noen av kundene opplevde ved forrige hastighetsøkning i høst, og som også bidro til lengre ventetider ved vårt kundesenter, skal derved nå være redusert til et minimum.

Kundeservice er viktig

Nextgentel har hatt betydelige utfordringer innen kundeservicefunksjonen i høst. Årsaken til dette er blant annet omfattende omlegginger som Telenor har gjennomført i aksessdelen av telenettet, ifølge pressemeldingen.

Blant annet er bemanningen økt, en rekke rutiner er gjennomgått og endret, kundene er gitt enda flere muligheter til selv å kunne utføre endringer online.

Erfaringer så langt viser at NextGenTels kundeservice er på rett vei. Ventetiden på telefon er kraftig redusert de seneste ukene, skriftlige henvendelser løses nå normalt innenfor samme døgn de blir mottatt, og en forventer innen få dager å ha ryddet opp i saker som dessverre har ligget noe for lenge, opplyser selskapet.