Økokrim søker etter skurker

Økokrim søker etter skurker

Økokrim vil automatisere digitale søk i en rekke databaser for å finne mistenkelige profiler de bør se nærmere på.

Politiets data og materielltjeneste har fått i oppdrag å gjennomføre et nytt it-prosjekt for Økokrim - hvor blant annet søketjenester står sentralt.

Sven Arild Damflora, statsadvokat i Økokrim og leder for hvitvaskingsavdelingen, forteller at avdelingen før jul laget en kravspesifikasjon som nå er overlevert Politidirektoratet.

- Det vi ber om er et saksbehandlingsverktøy som kommuniserer med Altinn og som samtidig har et integrert søkeverktøy for automatiske søk i interne og eksterne kilder, sier Damflora.

Statsadvokaten sikter til databaser som kan inneholde informasjon som er relevant for etatens oppbygging av saker. Som eksempler nevner han skatteligningen, eiendomsregisteret, kjøretøysregisteret og baser fra byråer som arbeider med kredittverdighet.

Sys sammen med Politiets dataløsning

- Vi ser for oss at søkene utføres automatisk og at innebygde varslingsfunksjoner i systemet gir oss melding om forhold det kan være vært å ta en nærmere manuell titt på, sier Damflora, som også ønsker seg it-systemene som lærer - og finner mønstre fra tidligere kriminalsaker som kan brukes til å sette sammen nye profiler.

Det er det enkelte politidistrikt som tar ut tiltale mot bedrifter eller enkeltpersoner utfra en vurdering fra Økokrim om det er skjellig grunn til mistanke.

Det nye systemet, som også vil bli et saksbehandlingsverktøy, skal sys sammen med politiets it-løsning - Basis Løsning (BL). Dermed vil Økokrim kunne overføre saksdokumentene sømløst - slik er det ikke i dag.

- Når de nye systemene er på plass vil vi spare mye arbeid i forhold til kommunikasjonen og oversendelse av matriell til politidistriktene. Når det gjelder søkemulighetene vi får så mener vi dette vil svært positivt i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Fordi søkene kan gjøres i et omfang man manuelt aldri ville klart, sier Damflora.