Økokrim tilpasser seg Altinn

Økokrim tilpasser seg Altinn

Finansielle instiusjoner må rapportere inn til Økokrim per faks eller brev. Nye løsninger er underveis.
Ulike finansielle institusjoner har investert over 100 millioner kroner i nye it-systemer for å tilfredsstille kravet om å fange opp mistenkelige transaksjoner i Hvitvaskingsloven. Økokrim på sin side har mottat rapportene om mistenkelige transaksjoner per og faks, som så manuelt må skrives inn etatens egne systemer.

Men Stein Haakonsen, som er informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon, mener et det er feil å skyte på Økokrim.

-- De gjør så godt de kan tatt arbeidsmengde og få ressurser i betrakning. At finansnæringen nå har et elektronisk overvåkingssystem har bidratt til at Økokrim i fjor mottok 6.082 innrapporteringer, en økning fra 3459 i 2003, sier Haakonsen.

Alt inn elektronisk

Else-Chatrine Lund, sjef i avdelingen for hvitvasking i Økokrim, sier at de nå har fokus på å utvikle nye it-systemer. Først ute er en tilpasning til den offentlige portalen Altinn, slik at finansinstitusjonene kan sende sine rapporter dit, elektronisk.

-- Vi håper at systemet skal være ferdig 1. september. Og vi regner med å kjøre en pilot på Altinn-modulen i løpet av sommeren. Vi gjør så godt vi kan for at dette nå skal kunne gå automatisk, sier Lund.

-- Hvorfor er ikke dette arbeidet satt i gang før?

-- Antallet innrapporteringer har økt voldsomt, og vi har ikke hatt det samme behovet før nå. Faks og brev fungerte da vi fikk inn 300 meldinger i året. Det er mye som skal på plass, ikke minst når det gjelder sikkerhet før det kan automatiseres, sier hun.

I tillegg til tilpasningen til Altinn jobber Økokrim nå med en analyseløsning for å lette arbeidet med å sile relevante rapporteringer og finne ut hva de skal lete etter.

-- Vi skal gå til anskaffelse av et verktøy som sammenstiller og filtrerer informasjonen vi mottar. Vi har ikke begynt på anbudet ennå siden vi først må finne ut hva vi skal ha. Det er viktig å unngå en problemstilling med "shit in - shit out", så vi bruker god tid strukturere egne data. Men vi håper at en løsning er klar i løpet av året, sier Lund.