Økonom med godkjent resultat

Økonom med godkjent resultat

Ikt-direktør Trond Ingebretsen i Aetat Arbeidsdirektoratet ville ikke brukt Eucip-testen som eneste kriterium en rekrutteringssituasjon.
Ikt-direktør Trond Ingebretsen mener at testen er en ok, men ikke heldekkende måte å måle it-kunnskap på. Forretningsspesifikk kompetanse blir i liten grad berørt, og flervalgssvar er ikke alltid like dekkende, mener han.

-- Er du fornøyd med resultatet - og delresultatene?

-- Hva kan man si, jeg er vel sånn passe fornøyd selv om jeg gjerne skulle hatt bedre score på noe. Spesielt innenfor den etiske bolken, der ble jeg litt overrasket og skulle gjerne sett den noe høyere. Men oppsummert er jeg rimelig fornøyd.

-- Synes du testen var relevant - gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- På den ene siden synes jeg det er en ok måte å teste basiskunnskap på, samtidig tror jeg ikke at slike tester fanger opp helheten. For eksempel ville ikke min arbeidsgiver kunne ha rekruttert meg bare på bakgrunn av denne testen. Likevel kunne det vært spennende om man kunne laget en database over alle som ble testet for å kunne vite noe om nivået sett i forhold til gjennomsnitt og utdannelse.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, var noe dumt eller vanskelig?

-- Jeg reagerte på alternativene på den etiske bolken, og så var det et fagutrykk innen en prosess på forretningsdelen som jeg rett og slett ikke forsto. Det blir litt resonnering over spørsmålene med flervalgssvar, slik at det noen ganger er flere av alternativene som stemmer, litt avhengig av hvilken forutsetning man tar.

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse?

-- Jeg tror at det er bra som et supplement, men samtidig at det ikke kan bli noe mer enn det. Skal jeg rekruttere noen vil jeg legge vekt på endel andre ting i tillegg. Du kan i teorien klare deg godt på en slik test, uten å formulere deg skriftlig - og skriftlig fremstillingsevne er jo en viktig egenskap. Men som helhet er jeg positiv til testen.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt?

-- Jeg har tenkt på dette. Vi har planer om å foreta en kompetanseplanlegging og -kartlegging internt. Da er det alltid relevant å se hva man har i dag og hvor det eventuelt er noen gap. Om denne testen er veien å gå har jeg ikke tatt stilling til. Men det er positivt at den finnes, for da har man et alternativ.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen?

-- Utfordringen går til it-direktør Anne-Cecilie Fagerlie i Aker/Kværner.