Økonomisjefens- og it-sjefens felles utfordringer

Stadig mindre graving i historie. Desto mer fremtidsrettet. Økonomisjefen vil ha hjelp til å skue fremover og analysere fremtiden. Mye mindre graving i historiske opplysninger.

Stadig mindre rapportering og konsolidering. desto mer planlegging og modellering. Fokus på fremtidsspørsmålene. Mindre interesse for hvorfor det gikk som det gikk.

Stadig mindre kalenderfokus. Desto mer fokus på kontinuerlig rapportering og på prosjekter. Interessen for månedsrapporter, kvartalsrapporter og halvårsrapporter avtar. Nå er interessen fokusert rundt trendene på kort og lang sikt.

 Stadig mindre fokus på gevist for enhver pris. Desto mer fokus på lønnsomhet. Bedriften må sørge for å sikre langsiktig lønnsomhet, ikke bare håndtere akutte likviditets- eller lønnsomhetsproblemer.

 Stadig mindre spredt data. Desto mer sentral datahåndtering. Det blir stadig viktigere å få orden på den data som bedriften har, og sørge for at den samles sentralt. Derfor blir det viktig å tilby brukerne verktøy som kan erstatte de lokale filene.

 Stadig skjeldnere med få ekspertbrukere. Verktøyene skal i mye større grad ut direkte til linjelederne. De kreftige beslutningsverktøyene skal ikke holdes innestengt hos noen få eksperter. Økonomisjefen vil at de egentlige beslutningstakerne, i linje eller på prosjekt, skal ha verktøyene selv.

 Stadig mindre klient/tjener. Desto mer web-grensesnitt. Verktøyene bli stadig mer web-tilpasset. Stadig færre system krever selvstendige klienter hos brukeren, samtidig som økonomisjefen også krever enklere bruk og vedlikehold.