Økonomisjefens viktigste spørsmål

Økonomisjefen blir dratt stadig mer inn i it-virksomheten i bedriften. Og økonomisjefens agenda blir stadig mer lik it-sjefens.
It-spørsmålene berører flere og flere i bedriften og økonomisjefen er langtfra noe unntak. Hans interesse for it må være begrenset i flere tilfeller, men han er i daglig kontakt med it-spørsmål.

Hyperion er en av it-leverandørene som arbeider mot økonomiavdelingen, med verktøy for virksomhetsanalyser, rapportering og beslutningsstøtte. Selskapet møter regelmessig de it-spørsmål som økonomiavdelingen jobber med.

Listen er lang. Allerede i dag er økonomiavdelingen en tung bruker av it; blant annet regnskapssystemer, lønnssystem og ikke minst Excel-kalkyler for det ene og det andre.

Viktige analyser og trender

-- Mange kjemper med sine regnskapssystemer som ofte har vært svært kostbare investeringer. Og mange har blitt dyktige på Excel for egne analyser, men det finnes i dag svært bra alternativ som gjør at investeringene i regnskapssystemet kan bli lønnsomme, sier toppsjef Godfrey Sullivan i Hyperion.

Han trekker frem området BPM, Business Performance Management, som ett av økonomiavdelingens viktigste. Det vil si analyser av bedriftsprosesser.

-- En bedrift trenger et regnskapssystem, men ofte kreves det andre verktøy for å noen gode konklusjoner ut fra regnskapssystemets data, sier Sullivan.

Regnskapssystemets største mangel, ifølge Sullivan, er at det baseres på transaksjoner, ikke på trender eller analyser av disse transaksjonene.

Økonomisjefen som kunde

Selv om Hyperion må anses å være et it-selskap er ikke it-avdelingen den viktigste målgruppen for selskapet. Det er økonomi eller finanssjefen.

Men det er ikke en situasjon som Godfrey Sullivan beklager.

-- Det er en stor fordel å ha økonomisjefen som kunde. Men vi er opptatt av at også it-sjefen forstår hva vi gjør, og et vellykket prosjekt forutsetter også at it-sjefen er delaktig i prosessen.